Termeni și condiții de inchiriere | Enterprise Romania

Termeni și condiții de inchiriere


1. Termeni și condiții de inchiriere

Conform prezentului contract, TOURING RENT AUTO SRL, în calitatea sa de licențiat exclusiv al ENTERPRISE RENT A CAR pentru România, denumit în continuare Locator, închiriază către Chiriașul semnatar, Automobilul fără conducător auto, așa cum este denumit în continuare pe scurt (inclusiv accesorii și echipamente descrise în acest document și, de asemenea, orice alt automobil care înlocuiește automobilul inițial), în conformitate cu următorii termeni și condiții, precum și cu cele înscrise pe prima pagină a documentului pe care Chiriașul îl acceptă în totalitate.


2. Durata

Locatarul închiriază Automobilul pentru perioada inclusă în acest document. Durata minimă este de 24 de ore (o zi). Nerespectarea de către Chiriaș a returnării automobilului în perioada convenită, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor acestui acord. Locatorul își rezervă dreptul de a taxa Chiriașul pentru fiecare zi suplimentară în care Chiriașul reține Automobilul, conform listei de prețuri relevante. Chiriașul este obligat să plătească Locatorului pentru orice daune, incidentale sau consecințiale, suportate de Locatar. În cazul unor taxe suplimentare, acestea vor fi suportate de Chiriaș la întoarcerea Automobilului, când vor fi emise documente relevante. În cazul în care Chiriașul returnează anticipat Automobilul, Locatorul își rezerva dreptul de a reține întreaga valoare a chiriei.


3. Livrarea, recepția și restituirea automobilului

Automobilul a fost livrat astăzi Chiriașului în condițiile descrise în partea relevantă a paginii principale a acestui document. Chiriașul a inspectat cu atenție Automobilul, a efectuat un test, l-a găsit spre satisfacția sa completă și l-a primit fără nicio reţinere. Semnarea acestui document constituie livrarea Automobilului către Chiriaș și primirea acestuia de către acesta. La expirarea acestui contract, Chiriașul este obligat să returneze și să livreze Automobilul Locatorului, împreună cu talonul mașinii și alte documente relevante în aceleași condiții în care i-au fost înmânate inițial și la locul și ora indicate în prima pagină a acestui document. La sfârșitul perioadei de închiriere. Locatorul permite o perioadă suplimentară de 59 minute gratuite după care, Chiriașul va fi taxat cu minim o zi de închiriere. Pentru pierderea talonului a cheii mașinii sau a oricărui alt document relevant, Chiriașul este obligat să plătească penalități în valoare de 150 EUR. Chiriașul trebuie să aștepte întotdeauna până când unul dintre angajații Locatorului semnează protocolul de returnare. În cazul în care Chiriașul nu reușește să aștepte sau refuză, indiferent de motiv, ca vreunul dintre angajații Locatorului să preia mașina și să semneze protocolul de returnare, Locatorul are dreptul să păstreze integral Excesul de daună clientului și să solicite acoperirea completă a tuturor daunelor rezultate.


4. Proprietate

Conform acestui contract, Locatorul este scutit de răspundere pentru orice pierdere sau deteriorare a bunurilor Chiriașului plasate/uitate în interiorul Automobilului.


5. Termeni de utilizare

5.1. Automobilul nu poate fi utilizat:

a) de alte persoane decât cele care semnează acest contract în calitate de Chiriaș. Aceste persoane trebuie să dețină un permis de conducere valabil și recunoscut de autoritățile române pentru autovehicule private cu cel puțin un an înainte de închiriere și să aibă vârsta mai mare de 21 de ani. În afară de șoferul principal, sunt autorizați alți 2 șoferi suplimentari;

b) în scopuri ilegale sau care încalcă legea;

c) cu încălcarea codului rutier roman/internațional;

d) pentru transferul de pasageri sau mărfuri contra cost;

e) pentru deplasarea sau tractarea unui alt vehicul sau remorca;

f) să participe la curse de mașini sau să conducă în afara drumurilor asfaltate;

g) să subînchirieze terților;

h) în afara României, fără acordul prealabil al Locatorului, care prin prezenta își rezervă dreptul de a modifica valoarea chiriei, în funcție de destinație și kilometrajul care urmează să fie rulat și de a percepe o taxa de trecerea frontierei. În funcţie de tarile tranzitate, pot apărea limitări de acoperire a asigurărilor. Dacă Chiriașul nu ia în considerare această prevedere, acesta poartă întreaga responsabilitate;

i) în cazul în care conducătorul auto este sub influența alcoolului, a substanțelor halucinogene, a drogurilor sau a oricărei alte substanțe care influențează capacitatea șoferului de a conduce;

k) încălcând orice termeni și condiții din prezentul contract.5.2 Chiriașul și șoferii autorizați sunt obligați:

a) să ia măsurile de precauție necesare pentru protecția și prevenirea furtului automobilului;

b) să folosească tipul potrivit de combustibil. Costul potențial de reparație pentru utilizarea unui combustibil necorespunzător va fi suportat complet de către Chiriaș; c) să informeze imediat Locatorul despre orice defect sau problemă identificată la automobil;

d) să plătească amenzile emise de autorități pentru infracțiuni sau încălcări comise în perioada de închiriere a mașinii – obiectul prezentului contract. Locatorul are dreptul de a încasa din cardul Chiriașului sumele necesare pentru plata amenzilor, atunci când autoritățile îl notifică cu privire la valoarea acestor amenzi, chiar dacă notificarea are loc ulterior perioadei de închiriere;

e) Combustibil: Chiriașul poate plăti în avans costul unui rezervor plin de combustibil (PPF) având posibilitatea să returneze mașina cu rezervorul gol. Chiriașul nu poate solicita o restituire pentru cantitatea de combustibil rămasa în rezervor. Pentru cazul în care nu s-a plătit PPF și autoturismul este returnat cu mai puțin carburant decât plin, Locatorul are dreptul de a încasa integral de pe cardul Chiriașului contravaloarea alimentarii cu combustibil, plus o taxă de serviciu de 50 EUR;

f) să plătească taxele de parcare, taxele de trecere a podului, amenzile de circulație etc.

g) să monitorizeze pe întreaga perioadă de închiriere nivelul presiunii pneurilor, nivelul lichidului de curățare a parbrizului, să le suplimenteze oricând este necesar și de asemenea, să rezolve pe cheltuiala proprie o puncție a pneurilor, indiferent de cauză;

h) în cazul în care Chiriașul uită orice consumator de energie auto în funcțiune după oprirea motorului și acest lucru duce la consumul de baterie, Locatorul ar putea remedia cazul în schimbul plății unei taxe de serviciu de 100 EUR, la care se adaugă un cost de relocare de 0,5 EUR / km. Distanța se calculează având locația Enterprise ca punct de pornire. Refuzul Chiriașului de a plăti aceste sume dă dreptul Locatorului de a încasa sumele relevante.

i) ASISTENȚĂ RUTIERĂ: serviciu oferit 24 de ore. Număr telefon de contact 0722.397.855.


6. Depozit de securitate

Când autoturismul este livrat, Chiriașul trebuie să prezinte un card de credit pentru plata chiriei sau Depozitului. În afara sumelor pe care Chiriașul le plătește Locatorului cu titlu de chirie, Chiriașului i se va bloca în cardul de credit garanția de utilizare pentru perioada contractuală, suma ce va fi restituită Chiriașului, în cazul în care nu există o defecțiune sau daune suferite de mașina închiriată, la retur. Suma depozitului variază în funcție de clasa mașinii închiriate. Neplata acestui depozit poate duce la refuzul locatorului de a livra mașina.
Excesul de daună reprezinta limitarea responsabilității în caz de accident sau furt atât timp cât evenimentul nu survine în urma unei activităţi ilegale sau nepermise de Locator. Colectarea / executarea excesului de dauna de către Locator poate avea loc în oricare dintre următoarele cazuri:

1) contractul de închiriere nu poartă semnătura agentului de închiriere care a preluat autoturismul la întoarcere;

2) mașina este returnată cu mai puțin combustibil decât a fost livrată;

3) autoturismul este returnat cu daune, iar din protocolul emis de autoritățile poliției reiese vinovăţia sau culpa comuna a Chiriașului;

4) mașina este returnată cu defecțiuni ale dispozitivelor de bord sau ale sistemelor care oferă pasagerilor confort și siguranță;

5) la întoarcere, mașina prezintă în interior sau în exterior urme de utilizare neglijentă: interior sau exterior murdar, tapițerie arsa tăiată sau pătată, lipsa roată, stingător de incendiu, cheie pentru roți, trusă medicală, oglinzi reflectorizante, covorașe, capace de roată etc.

6) Chiriașul nu plătește pentru zilele suplimentare de închiriere;

7) Chiriașul nu are, pentru daunele suferite de vehicul, raportul daunelor de la cea mai apropiată secție de poliție sau de la o companie de asigurări (pentru asigurarea completă). Dacă Locatorul înlocuiește mașina avariată cu o altă mașină funcțională, Chiriașul este obligat să plătească Locatorului o taxă de 0,5 euro / km (calculată pentru distanța de călătorie între locația Enterprise și locul unde este nevoie de mașină), la care se vor adăuga costurile de reparație. În cazul în care ar apărea evenimentele de mai sus, Locatorul va avea dreptul să retragă din cardul Chiriașului suma reprezentând contravaloarea daunelor. Asigurarea suplimentara SCDW reprezinta protecţia excesului de dauna. SCDW nu acoperă daune ale anvelopelor, ale elementelor vitrate, ale elementelor de bord și a tapițeriei sau orice alte daune produse din neglijenta sau vandalism.


7. Accidente

În caz de accident sau orice alt eveniment (incendiu, furt, pierdere etc.) Chiriașul este de acord:

a) să anunțe imediat autoritățile de poliție;

b) să contacteze telefonic sau prin orice alt mijloc locatorul;

c) să colecteze toate informațiile relevante de la terți și orice documente relevante sau alte dovezi și să le trimită locatorului. Sa completeze și sa semneze formularele de declarații relevante indiferent daca a achiziționat asigurare suplimentara (SCDW) sau nu.

TAXA ADMINISTRARE INCIDENT: În cazul unui accident, din cauza clientului, acesta are de plătit către Locator o taxă nerambursabilă de 50 € pentru a acoperi cheltuielile de administrare dosar de dauna.


8. Proprietatea

Proprietatea deplină și deținerea Automobilului aparține Locatorului pe toată durata contractului de închiriere. Acest document este strict un contract de închiriere, iar Chiriașul recunoaște că nu are și nu va dobândi alte drepturi decât cele menționate în mod restrictiv asupra acestui document. Chiriașului i se interzice să folosească în vreun fel, cedând utilizarea sau transferul oricăror drepturi asupra automobilului către oricare terță parte. Chiriașul nu este și nu poate fi în niciun fel considerat un reprezentant al Locatorului.


9. Jurisdicție

Toate litigiile și diferențele care pot apărea între părțile prezentului contract vor fi soluționate prin negocieri amicale. Dacă acest lucru se va dovedi imposibil, Curtea Romana de Justiţie și, în special, Curtea de Justiție din București este competenta pentru soluționarea oricărei dispute.
Clauzele contractuale în limba engleza preveleaza fata de cele în limba română.