Home / Termeni și condiții de inchiriere

Termeni și condiții de inchiriere

1. Termeni și condiții de inchiriere

Conform prezentului contract TOURING RENT AUTO SRL, în calitatea sa de licențiat exclusiv al ENTERPRISE RENT A CAR, pentru România, denumit în continuare Locator sau “Enterprise”, inchiriaza către Titularul contractului de inchiriere (Chiriasul), semnatar, Automobilul  fara conducator auto, așa cum este denumit în continuare pe scurt (inclusiv accesorii și echipamente descrise în acest document și, de asemenea, orice alt automobil care înlocuiește automobilul inițial) în conformitate cu următorii termeni și condiții, precum și cu cele înscrise pe prima pagină a documentului pe care Titularul contractului îl acceptă în totalitate.

Termenii si conditiile inchirierii (denumite impreuna conditii de furnizare a serviciilor) sunt disponibili pe site-ul Enterprise Romania www.enterprise.ro  si la punctele de preluare (tiparite la cerere). Acestia va pot fi transmisi si prin link la adresa de e-mail indicata de dvs. in momentul rezervarii sau al incheierii contractului de inchiriere. In relatia contractuala cu dvs sunt direct aplicabile conditiile de furnizare a serviciilor publicate pe site-ul Enterprise Romania in versiunea valabila la momentul inchirierii dvs. Prin semnarea  contractului de inchiriere, termenii si conditiile de inchiriere publicati pe site-ul www.enterprise.ro (conditiile de furnizare a serviciilor) devin parte integranta a  acestuia.

 

2. Durata

Locatarul închiriază Automobilul pentru perioada inclusă în acest document. Durata minimă este de 24 de ore (o zi). Nerespectarea de către Chirias a returnării automobilului în perioada convenită, constituie o încălcare a termenilor și condițiilor acestui acord. Locatorul își rezervă dreptul de a taxa Chiriasul pentru fiecare zi suplimentară în care Chiriasul reține Automobilul, conform listei de prețuri relevante. Chiriasul este obligat să plătească Locatorului pentru orice daune, incidentale sau consecințiale, suportate de Locatar.

În cazul unor taxe suplimentare, acestea vor fi suportate de Chirias la întoarcerea Automobilului, cand vor fi emise documente relevante. In cazul in care Chiriasul returneaza anticipat Automobilul, Locatorul isi rezerva dreptul de a recalcula tariful zilnic pentru zilele utilizate sau de a retine intreaga valoare a chiriei.

 

3. Livrarea, recepția și restituirea automobilului

Automobilul a fost livrat astăzi Chiriasului în condițiile descrise în partea relevantă a paginii principale a contractului. Chiriasul a inspectat cu atenție Automobilul, a efectuat un test, l-a găsit spre satisfacția sa completă și l-a primit fără nicio retinere.

Semnarea acestui document constituie livrarea Automobilului către Chirias și primirea acestuia de către acesta. La expirarea acestui contract, Chiriasul este obligat să returneze și să livreze Automobilul Locatorului, împreună cu talonul masinii și alte documente relevante în aceleași condiții in care i-au fost înmânate inițial și la locul și ora indicate în prima pagină a contractului.

La sfârsitul perioadei de închiriere, Locatorul permite o perioadä suplimentarä de 59 minute gratuite dupa care, Chiriasul va fi taxat cu minim o zi de inchiriere. In cazul in care Titularul de contract doreste prelungirea contractului cu mai mult de 24 ore, Locatorul insi rezerva dreptul de a recalcula tariful zilnic in functie de disponibilitate si noua perioada solicitata. Pentru pierderea talonului a cheii masinii sau a oricărui alt document relevant, Chiriasul este obligat să plătească penalități în valoare de 150 EUR.

Chiriasul trebuie să aștepte întotdeauna până când unul dintre angajații Locatorului semnează protocolul de returnare. În cazul în care Chiriasul nu reușește să aștepte sau refuză, indiferent de motiv, ca vreunul dintre angajații Locatorului să preia mașina și să semneze protocolul de returnare, Locatorul are dreptul să păstreze integral Excesul de dauna de la Chirias și să solicite acoperirea completă a tuturor daunelor rezultate.

 

4. Proprietate

Conform acestui contract, Locatorul este scutit de răspundere pentru orice pierdere sau deteriorare a bunurilor chiriasului plasate/uitate în interiorul Automobilului.

 

5. Termeni de utilizare

5.1. Automobilul nu poate fi utilizat:

a) de alte persoane decât cele care semnează acest contract in calitate de Chirias. Aceste persoane trebuie să dețină un permis de conducere valabil și recunoscut de autoritățile române pentru autovehicule private cu cel puțin un an înainte de închiriere și să aibă varsta mai mare de 21 de ani. În afară de șoferul principal, pot fi autorizați alți 2 șoferi suplimentari;

b) în scopuri ilegale sau care încalcă legea;

c) cu încălcarea codului rutier roman/international;

d) pentru transferul de pasageri sau mărfuri contra cost;

e) pentru deplasarea sau tractarea unui alt vehicul sau remorca;

f) să participe la curse de mașini sau să conducă în afara drumurilor asfaltate;

g) să subanchirieze terților;

h) în afara României, fără acordul prealabil al Locatorului, care prin prezenta își rezervă dreptul de a modifica valoarea chiriei, în funcție de destinație si kilometrajul care urmează să fie rulat si de a percepe o taxa de trecerea frontierei.In functie de tarile tranzitate, pot aparea limitari de acoperire a asigurarilor. Dacă Chiriasul nu ia în considerare această prevedere, acesta poartă intreaga responsabilitatea;

i) în cazul în care conducătorul auto este sub influența alcoolului, a substanțelor halucinogene, a drogurilor sau a oricărei alte substanțe care influențează capacitatea șoferului de a conduce;

j) încălcând orice termeni și condiții din prezentul contract.

5.2 Chiriașul și șoferii autorizați sunt obligați:
a) să ia măsurile de precauție necesare pentru protecția și prevenirea furtului automobilului;

b) sa foloseasca tipul potrivit de combustibil. Costurile survenite din inlocuirea si reparația autoturismului (inlocuirea tuturor pieselor afectate de alimentarea eronata, ex: injectoare, catalizator gaze de esapament, filtrul de particule, filtre de combustibil, curatarea rezervorului, curatarea instalatiei de alimentare etc.) din cauza utilizarii unui combustibil necorespunzător vor fi suportat complet de către Titularul de contract.

c) să informeze imediat Locatorul despre orice defect sau problemă identificată la automobil;

d) să plătească amenzile emise de autorități pentru infracțiuni sau încălcări comise în perioada de închiriere a Automobilului – obiectul prezentului contract. Locatorul are dreptul de a încasa din cardul Chiriasului sumele necesare pentru plata amenzilor, atunci când autoritățile îl notifică cu privire la valoarea acestor amenzi, chiar dacă notificarea are loc ulterior perioadei de închiriere. Aditional Locatorul va incasa o taxa de serviciu de 11.9 euro.

e) COMBUSTIBIL: Chiriasul poate plăti in avans costul unui rezervor plin de combustibil (PPF) avand posibilitatea sa returneze masina cu rezervolul gol. Chiriasul nu poate solicita o restituire pentru cantitatea de combustibil rămasa in rezervor. Pentru cazul in care nu s-a platit PPF si autoturismul este returnat cu mai putin carburant decat plin, Locatorul are dreptul de a încasa integral de pe cardul Chiriasului contravaloarea alimentarii cu combustibil, plus o taxă de serviciu de 30 EUR;

f) să plătească taxele de parcare, taxele de trecere a podului, amenzile de circulație etc. Este obligaţia exclusivă a Chiriasului să plătească amenda şi/sau sumele în cuantumul şi în termenul prevazute de organul de impunere, în caz contrar, Locatorul va plăti contravaloarea amenzilor, şi/sau sumelor prevăzute în procesul verbal de constatare a contravenţiei, contravaloarea sumelor achitate de Locator urmand a fi refacturate de Locator Chiriasului la care se va adauga o taxa de serviciu in valoare de 11.9 EUR. Chiriasul va suporta, de asemenea si cheltuielile rezultate în legătură cu contestarea amenzilor şi/sau masurilor dispuse impotriva sa, urmând sa despăgubească pe Locator pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a unor astfel de contestaţii.

g) Pe intreaga perioada a inchirierii Locatarul se obliga sa utilizeze cu atentie autovehiculul, sa il mentina in stare buna de functionare, sa verifice starea mecanica a acestuia, nivelul de ulei si apa, pneurile etc. să le suplimenteze  nivelul oricand este necesar și de asemenea, să rezolve pe cheltuiala proprie o puncție a pneurilor, indiferent de cauză si in general sa adopte un comportament prudent;

h) în cazul în care Chiriasul uită orice consumator de energie auto in functiune după oprirea motorului și acest lucru duce la consumul de baterie, Locatorul ar putea remedia cazul în schimbul plății unei taxe de serviciu de 100 EUR, la care se aduga costurile de transport pentru distanța de călătorie între locatia Enterprise și locul unde este nevoie de autoturism. Refuzul chiriasului de a plăti aceste sume dă dreptul Locatorului de a încasa sumele relevante.

i) ASISTENTA RUTIERA: serviciu oferit 24 de ore. Numar telefon de contact 0722.397.855.

 

6. Depozit de securitate

Când autoturismul este livrat, Chiriasul trebuie să prezinte un card de credit valabil pentru plata chiriei sau/si a Depozitului. În afara sumelor pe care Chiriasul le plătește Locatorului cu titlu de chirie, Chiriasului i se va bloca in cardul de credit

garantia de utilizare pentru perioada contractuală, suma ce va fi deblocata în cazul în care nu există o defecțiune sau daune suferite de mașina închiriată, la retur. Suma depozitului variază în funcție de clasa mașinii închiriate. Imposibilitatea blocarii acestui depozit poate duce la refuzul Locatorului de a livra mașina.

EXCESUL DE DAUNA reprezinta limitarea responsabilitatii in caz de accident sau furt atat timp cat evenimentul nu survine in urma unei neglijente a Chiriasului, vandalism sau a unei activitati ilegale, nepermise de Locator sau daca termenii si conditiile prezentului contract au fost inculcate, cazuri in care Locatorul isi rezerva dreptul de a incasa de la Chirias intreaga contravaloare a daunei.

Colectarea / executarea excesului de dauna de către Locator poate avea loc în oricare dintre următoarele cazuri:
1) contractul de închiriere nu poartă semnătura agentului de închiriere care a preluat autoturismul la întoarcere;
2) mașina este returnată cu mai puțin combustibil decât a fost livrată;
3) autoturismul este returnat cu daune, iar din protocolul emis de autoritățile poliției reiese vinovatia sau culpa comuna a Chiriasului;
4) In cazul in care din procesul verbal de constatare emis de poliție nu reiese clar nevinovatia Chiriasului sau Chiriasul prezinta doar documentul de intelegere amiabila, Locatorul va incasa din cardul Chiriasului intreaga contravaloare a daunelor, urmand sa le ramburseze Chiriasului in momentul in care sumele vor fi restituite de asigurator.
5) mașina este returnată cu defecțiuni ale dispozitivelor de bord sau ale sistemelor care oferă pasagerilor confort și siguranță;
6) la întoarcere, mașina prezinta în interior sau în exterior urme de utilizare neglijentă: interior sau exterior murdar, tapițerie arsa tăiată sau patata, lipsa roată, stingător de incendiu, cheie pentru roți, trusă medicală, oglinzi reflectorizante, covorașe, capace de roată etc.
7) Chiriasul nu plătește pentru zilele suplimentare de închiriere;
8) Chiriasul nu are, pentru daunele suferite de vehicul, raportul daunelor de la cea mai apropiată secție de poliție sau de la o companie de asigurări (pentru asigurarea completă). Dacă Locatorul înlocuiește mașina avariată cu o altă mașină funcțională, Chiriasul este obligat să plătească Locatorului contravaloarea costurilor de relocare la care se vor adăuga costurile de reparație.
În cazul în care ar apărea evenimentele de mai sus, Locatorul va avea dreptul să retragă din cardul Chiriasului suma reprezentând contravaloarea daunelor. Asigurarea suplimentara SCDW reprezinta protectia excesului de dauna. SCDW nu acopera daune ale anvelopelor jantelor sau capacelor, ale oricarui element ce apartine dedesubtului autoturismului inchiriat  de expl. scut de protectie, furtune, cabluri, conducte, elemente ale subansamblului rotilor, sistem de esapament, etc.) ale elementelor vitrate, ale elementelor de bord si a tapiteriei sau orice alte daune produse din neglijenta sau vandalism.

7. Accidente

În caz de accident sau orice alt eveniment (incendiu, furt, pierdere etc.) Chiriasul este de acord:

a) să anunțe imediat autoritățile de poliție;

b) să contacteze telefonic sau prin orice alt mijloc Locatorul;

c) să colecteze toate informațiile relevante de la terți și orice documente relevante sau alte dovezi și să le trimită locatorului. Sa completeze si sa semneze formularele de declarații relevante indiferent daca a achizitionat asigurare suplimentara (SCDW) sau nu.

TAXA ADMINISTRARE INCIDENT: În cazul unui accident, Chiriasul are de plătit catre Locator o taxă nerambursabilă de 50 € pentru a acoperi cheltuielile de administrare dosar de dauna.

 

8. Diverse

a) Autovehiculul inchiriat ramane intotdeauna proprietatea Locatorului. Acesta constituie exclusiv un contract de inchiriere. Chiriasul nu este in nicio situatie agentul Locatorului.

b) Pe perioada inchirierii, conducatorii auto suplimentari sunt solidar raspunzatori cu Chiriasul.

c) De asemenea, in cazul in care prezentul contract este semnat de catre un reprezentatant al Chiriasului, acesta va fi solidar raspunzator cu Chiriasul.

d)Prezentul contract anuleaza orice alt acord prealabil scris sau oral, incheiat intre societate si Chirias. Locatorul nu poate renunta la niciunul din drepturile stipulate prin lege si prezentul contract

f) Orice modificare a conditiilor prezentului contract este valabila doar daca a fost aprobat in scris de parti.

g) Chiriasul este de acord ca termenii de mai sus sunt valabili in cazul contractului semnat cu Locatorul si in cazul prelungirii perioadei de inchiriere si/sau inlocuirii autovehiculului.

i) In cazul discrepantelor intre contractul original si copiile acestuia, exemplarul original detinut de societate va fi prioritar.

j) Partile contractante confirma si accepta ca termenii prezentului contract sunt fundamentali pentru scopul acestuia.

 

9. Jurisdicție

Toate litigiile și diferențele care pot apărea între părțile prezentului contract vor fi soluționate prin negocieri amicale. Dacă acest lucru se va dovedi imposibil, Curtea Romana de Justitie și, în special, Curtea de Justiție din București este competenta pentru soluționarea oricărei dispute.

Clauzele contractuale in limba engleza preveleaza fata de cele in limba romana.

Aboneaza-te și primești o reducere de 25€ pentru urmatoarea rezervare!
Prin abonare ești de acord cu politica de confidentialitate a website-ului.