/ Termeni și condiții de inchiriere

Termeni și condiții de inchiriere

 1. INFORMATII GENERALE

1.  Contractul de inchiriere

Societatea TOURING RENT AUTO SRL, în calitatea sa de licențiat exclusiv al ENTERPRISE RENT A CAR, pentru România, denumit în continuare “Furnizor de servicii” sau “Enterprise”, inchiriaza fara conducator auto, către Titularul contractului de inchiriere, semnatar, obiectul contractului – “Automobilul”/”Autovehiculul”, așa cum este denumit în continuare pe scurt (inclusiv accesoriile și echipamentele descrise în contract și, de asemenea, orice alt autovehicul care înlocuiește automobilul inițial), în conformitate cu următorii termeni și condiții, precum și cu cele înscrise in Contractul de inchiriere, pe care Titularul contractului de inchiriere îi acceptă în totalitate.

In cazul in care rezervarea Automobilului a fost facuta printr-un intermediar (e.g. site rezervari, agentie de turism sau printr-o companie), Titularul contractului de inchiriere este semnatarul Contractului de inchiriere, care isi asuma in mod direct si explicit conditiile de inchiriere.

Contractul de inchiriere include urmatoarele documente contractuale:

 • Contractul de inchiriere, fisele (rapoartele) de constatare a starii Automobilului la predare/returnare, termeni si conditii de inchiriere din prezentul document,
 • Termenii politicii de confidentialitate.

Termenii si conditiile inchirierii din prezentul document sunt disponibili si la punctele de preluare a autovehiculelor (tiparite la cerere). Acestia va pot fi comunicati Titularul contractului de inchiriere si prin link la adresa de email indicata de acesta in momentul rezervarii sau al incheierii contractului de inchiriere.

Prin semnarea Contractului de inchiriere a Automobilului, termenii si conditiile de inchiriere publicati pe site-ul www.enterprise.ro devin parte integranta a acestuia.

Raspunderea utilizarii ca un bun proprietar si a restituirii Autovehiculului in aceleasi conditii in care a fost predat revine Titularului contractului de inchiriere, cu exceptia uzurii normale.

Contractul de inchiriere se va semna de catre Titularul contractului de inchiriere, pe suport electronic sau pe suport hartie. Semnatura in mediu electronic produce aceleasi efecte juridice ca si semnatura olografa, pe suport de hârtie. Datele referitoare la semnatura in mediu electronic si actele semnate in aceasta modalitate vor fi stocate in moduri securizate, fiind utilizate doar in scopul prelucrarii lor pentru prestarea serviciilor de inchiriere.

IMPORTANT! Toate autovehiculele din flota Alamo/Enterprise/National detin: polita de raspundere civila obligatorie fata de terti (RCA) si vigneta pentru utilizarea drumurilor nationale. Asigurarile si/sau serviciile de protectie suplimentare pot fi contractate separat. Plata oricaror altor taxe sau tarife obligatorii (e.g. tarif trecere pod Fetesti- Cernavoda, taxe parcare) este responsabilitatea Titularului contractului de inchiriere. Furnizorul de servicii va percepe aditional taxei/tarifului si/sau amenzii neplatite si aplicate de organele abilitate si taxa administrativa de 11.9 Euro. Fumatul in Automobile este interzis. Sunteti responsabil de plata unei taxe (penalitate) in valoare de 119 Euro in cazul in care Autovehiculul este predat cu reziduuri si/sau miros specific de tutun. Transportul animalelor de casa in Autovehicul este permis, fara taxe, doar daca acestea sunt plasate in custi de transport speciale. Cu toate acestea Titularul contractului de inchiriere raspunde pentru orice degradari vizibile ale tapiteriei/interiorului Automobilului si/sau costuri pentru curatare profesionala, necesare ca urmare a transportului animalelor.

Definitii: termenii următori vor avea inţelesul precizat in continuare

Accidentul de circulatie: Evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii: (i) s-a produs pe un drum deschis circulatiei pe drumurile publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc; (ii) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui Autovehicul sau alte daune materiale; (iii) in eveniment a fost implicat cel putin un autovehicul in miscare (definitia legala conform art. 75 din Codul Rutier OUG 195/2002).

Alte imprejurari: orice alta situatie in care autovehiculul este avariat (e.g. lovire animal, impact corpuri straine, fenomene meteo, vandalism, etc.), cu exceptia cazurilor de forta majora.

Agent de inchiriere: oricare dintre angajatii Enterprise care au atributii in legatura incheierea contractelor de inchiriere a autovehiculelor, cu predarea si preluarea autovehiculelor inchiriate, respectiv constatarea starii acestora.

Amenzi: orice suma ce trebuie platita ca urmare a constatarii savârsirii unei contraventii pe perioada inchirierii, conform instiintarilor de plata primite de Enterprise din partea autoritatilor competente.

Asistenta rutiera: Pe perioada inchirierii, Titularul contractului de inchiriere poate comunica cu Enterprise la numarul + 40 722 397 855 (informare, contact, sesizare), numar disponibil 24/7 cu privire la evenimente descrise in documentele contractului pentru care se impune informarea Enterprise. Pentru orice sesizare, dupa predarea Autovehiculului,  adresa de contact este customerservice@enterprise.ro.

Contraventii: incalcarea regulilor de trafic precum si orice alta situatie de nerespectare a unor obligatii legale in legatura cu stationarea, parcarea si deplasarea autovehiculului si/sau cu plata unor taxe sau tarife obligatorii pe perioada inchirierii (taxe de drum, trecere pod, taxe stationare, parcare, taxe de utilizare a drumurilor publice in afara Romaniei, etc.)

Conducerea/relocarea Automobilului in afara granitelor Romaniei: Nu este permisa conducerea/relocarea autovehiculului in afara granitelor Romaniei fara autorizatie scrisa in format fizic sau transmisa in format electronic din partea Enterprise si plata taxelor suplimentare corespunzatoare.

Conducator tânar/incepator/senior: accesul la anumite grupe de vehicule este restrictionat sau se percep suplimente, in functie de experienta si de vârsta conducatorului auto.

Echipamente optionale: furnizate la cerere, sub conditia disponibilitatii si a platii tarifelor corespunzatoare (pct 1.6.b.).

Info COVID-19: Siguranta clientilor si a personalului prezinta o importanta majora pentru noi. Pe site-ul Enterprise sunt mentionate informatii in legatura cu masurile specifice de siguranta pentru clienti si angajati, iar informarea cu privire la intervenirea unei astfel de situatii pe perioada inchirierii poate fi transmisa la adresa reservation@enterprise.ro.

Sofer(i) aditional(i): sub conditia prezentarii documentelor solicitate conform pct 1.1. de mai jos si a platii taxei corespunzatoare (20 Euro/sofer + TVA), pot fi adaugati la contractul de inchiriere un numar maxim de 2 soferi suplimentari.

Preluarea Autovehiculului: situatia in care Titularul contractului de inchiriere nu este prezent la controlulul starii vehiculului, iar Agentul de inchiriere controleaza si inspecteaza Autovehiculul in absenta acestuia, din orice motiv.

Raspunderea financiara: toate daunele imputabile Titularului contractului de inchiriere, in cazul in care Autovehiculul (inclusiv accesoriile si echipamentele) nu este returnat in aceeasi stare in care a fost predat (cu exceptia uzurii normale), in special cele suferite de catre autovehicul, in limita valorii de piata a Autovehiculului, la care se pot adauga dupa caz costurile legate de transportul si imobilizarea autovehiculului si/sau pierderea utilizarii precum si orice alta taxa, tarif, penalitate si/sau despagubire, inclusiv amenzi de trafic/parcare/taxe de utilizare speciale drumuri si poduri mentionate in contract.

Returnarea Autovehiculului: situatia in care Titularul contractului de inchiriere este prezent si participa la controlulul starii vehiculului in prezenta unui Agent de inchiriere.

Servicii de protectie suplimentare: reduc responsabilitatea financiara a Titularului contractului de inchiriere pentru daune aduse Automobilului in cazuri specifice (accident de circulatie, furt, avarii elemente vitrate) pâna la excesul de dauna determinat.

Taxe administrative: taxe percepute de Enterprise reprezentând costul procedurilor administrative in legatura cu transmiterea de informatii catre autoritatile competente si/sau plata, dupa caz, a amenzilor aplicate in legatura cu contraventii in perioada inchirierii.

T.V.A.: tarifele, taxele si/sau suplimentele indicate in conditiile specifice locale, rezervare si/sau in contractul de inchiriere includ taxa pe valoare adaugata, valabila conform legii. Cota standard de T.V.A. este 19%.

Terta parte: Persoană care nu figurează ca parte în contractul de inchiriere, nici direct, nici prin reprezentare și față de care contractul nu produce efecte. Soferul Automobilului nu este considerat a fi terta parte.

Utilizare rezonabila: Serviciile si tarifele Enterprise presupun utilizarea corecta, prudenta si rezonabila a vehiculelor si accesoriilor inchiriate. Ne rezervam dreptul de a refuza inchirierea de autovehicule catre clientii care, in contractele anterioare au depasit un numar de kilometri considerat acceptabil (5000 km/luna sau 800 km/weekend sau 250 km/zi) si/sau care au returnat vehiculele intr-o stare de uzura care depaseste limitele unei utilizari rezonabile ori care au avut un comportament inacceptabil sau care inregistreaza obligatii de plata.

1.1. Conditii pentru inchirierea si conducerea unui Autovehicul (titular de contract si soferi aditionali)

Pentru inchirierea unui Autovehicul, Agentul de inchiriere va solicita in original, urmatoarele documente si va verifica indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii, chiar daca a fost efectuata o rezervare prealabila:

 • actul de identitate (carte de identitate sau pasaport). Varsta soferului nu trebuie sa fie mai mica de 21 ani;
 • card bancar eligibil;
 • permis de conducere valabil cu o vechime de minim 1 an la data inchirierii, si la care data expirarii este mai mare sau egala cu data estimata a returnarii autovehiculului;

Prin permis de conducere valabil la data inchirierii se intelege:

 1. permisul national, detinerea unui permis de conducere eliberat de autoritatile din state membre UE, din state semnatare ale Conventiei de la Viena asupra circulatiei rutiere sau din state cu care Romania a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere;
 2. permisul national si permisul de conducere international, detinerea unui permis de conducere national eliberat de autoritatile unui stat care nu este membru UE si nici membru al Conventiei de la Viena asupra circulatiei rutiere ori cu care Romania nu a incheiat un tratat privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere sau daca permisul de conducere nu este scris cu caractere latine (caractere in araba, rusa, ebraica sau japoneza).

IMPORTANT! Nu se accepta: copie a permisului de conducere, dovada inlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulatie sau permis de conducere expirat. Verificati anterior prezentarii la biroul de inchiriere: daca in cazul dvs. este obligatoriu permisul de conducere international pentru a conduce in Romania, inclusiv prin adresarea de intrebari departamentului nostru de rezervari:

 • numele din actul de identitate este acelasi cu numele indicat in permisul de conducere (modificarea numelui dupa obtinerea permisului de conducere este o situatie frecventa si intr-un astfel de caz asigurati-va ca ati procedat la preschimbarea permisului dvs.);
 • Enterprise accepta cardul bancar prezentat de Titularul contractului de inchiriere, fiind disponibile fondurile necesare;

Card bancar eligibil. Depozit/Preautorizare: cardul bancar acceptat de Enterprise si pe care sunt disponibile fondurile necesare pentru preautorizare/constituire a unui depozit care sa acopere valoarea responsabilitatii in caz de furt sau accident cât si echivalentul unui plin de combustibil. In cazul in care au fost facute plati anticipate, acestea vor fi luate in considerare.

IMPORTANT! In cazul in care, sumele datorate cu orice titlu ca urmare a executarii contractului de inchiriere (inclusiv amenzi, daune imputabile, penalitati, taxe administrare) sunt mai mari decât valoarea garantata sub rezerva respectarii dispozitiilor legale si contractuale, ne autorizati sa procedam la debitarea cardurilor eligibile cu sumele corespunzatoare.

Agentul de inchiriere va refuza inchirierea si Enterprise are dreptul sa retina costul estimat al inchirierii sau sa perceapa taxe de neprezentare, in lipsa sau nevalabilitatea oricaruia din documentele mentionate mai sus la pct. 1.1., precum si in lipsa fondurilor necesare pe cardul acceptat, aceste situatii fiind asimilate cazului de neprezentare sau anulare culpabila a unei rezervari.

Titularul contractului de închiriere trebuie sa se asigure ca fiecare sofer aditional mentionat in contractul de inchiriere, cât si fiecare pasager transportat in autovehicul, respecta termenii si conditiile de inchiriere.

IMPORTANT! Doar Titularul contractului de inchiriere si soferii aditionali indicati in contractul de inchiriere sunt autorizati sa conduca autovehiculul. In cazul in care se constata ca ati permis conducerea Autovehiculului de catre o persoana neautorizata veti achita o penalitate egala cu taxa datorata pentru sofer aditional pe intreaga perioada a inchirierii si plus eventualele suplimente aplicabile raportat la criteriile de vârsta si experienta in conducere auto. In caz de daune produse Autovehiculului si/sau prejudicii aduse unei terte parti, de un sofer neautorizat, asigurarile si serviciile suplimentare de protectie eventual incheiate, sunt inaplicabile. Raspunderea financiara va fi angajata pentru toate daunele imputabile precum si a prejudiciului cauzat eventual unei terte parti.

1.2. Preluarea autovehiculului

1.2.a. Inainte de a semna Contractul de Inchiriere: Acordati timp pentru a citi Contractul de inchiriere inclusiv termenii si conditiile inchirierii (conditiile de furnizare a serviciilor). Asigurati-va ca ati inteles costurile aplicabile, particularitatile garantiilor, ale asigurarilor si serviciilor suplimentare de protectie incluse sau nu in costul de inchiriere, obligatiile ce va revin pe perioada inchirierii, cazurile si limitele de angajare a raspunderii financiare. In cazul in care aveti nelamuriri de orice natura in legatura cu termenii si conditiile inchirierii puteti sa solicitati clarificari si explicatii Agentilor de inchiriere, inainte de semnarea contractului. Nu ezitati sa adresati intrebari Agentilor de inchiriere cu privire la ofertele promotionale curente, in special cu privire la costuri sau servicii suplimentare.

Aspecte importante de verificat:

• modalitatile de taxare a carburantului in cazul restituirii autovehiculului fara plinul facut sau in cazul optiunii Combustibil Preplatit (PPF);

• valoarea de taxare a daunelor cauzate Automobilului, valoarea de inlocuire a accesoriilor autovehiculului (inclusiv chei si documente) si a echipamentelor optionale.

1.2.b. Starea Autovehiculului La preluarea Automobilului verificati daca starea autovehiculului corespunde celei descrise in documentele de inchiriere. In cazul in care constatati o deteriorare vizibila sau orice alta avarie care nu a fost mentionata in Contractul de Inchiriere ori in Protocolul de predare, aveti dreptul sa solicitati Agentului de inchiriere rectificarea informatiilor privind starea Autovehiculului. In caz contrar, toate reclamatiile ulterioare privind daune vizibile si/sau avarii vor fi respinse ca fiind neintemeiate.

Aspecte importante de verificat:

• numarul de kilometri si nivelul de carburant inscris pe tabloul de bord raportat la informatiile specificate in documentele de inchiriere. In cazul existentei unor neconcordante, aveti dreptul sa solicitati Agentului de inchiriere rectificarea Contractului de inchiriere.

• certificatul de inmatriculare si polita de asigurare RCA se afla in autovehicul, iar kitul de securitate din portbagaj este complet (doua triunghiuri de presemnalizare, un extinctor, o trusa medicala de prim ajutor). Daca observati lipsa acestora, solicitati Agentului de inchiriere sa va furnizeze elementele lipsa.

  1. Pe durata inchirierii

Nu este permisa conducerea/relocarea Automobilului in afara granitelor Romaniei fara autorizatie scrisa din partea Enterprise si plata taxei corespunzatoare. Autovehiculele pot fi utilizate doar pe teritoriul urmatoarelor tari europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia*, Cehia, Franta*, Germania, Grecia*, Ungaria, Italia*, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia (*doar partea continentala, fiind interzisa trecerea catre insule).

Taxa trecere frontiera: daca intentionati sa calatoriti in afara teritoriului Romaniei se va achita o taxa suplimentara in valoare fixa cuprinsa intre 59.5 Euro si 154.7 Euro, in functie de grupa auto disponibila si tarile declarate.

IMPORTANT! In cazul in care constatam ca ati incalcat conditiile privind valabilitatea teritoriala a inchirierii veti plati o penalitate egala cu Taxa de trecere a frontierei in maximul aplicabil (154.7 Euro). In caz de daune ale Autovehiculului si/sau prejudicii aduse unei terte parti produse in afara teritoriului Romaniei sau al teritoriului autorizat conform acordului expres al Enterprise, asigurarile si serviciile suplimentare de protectie eventual incheiate sunt inaplicabile. Raspunderea financiara va fi angajata pentru toate daunele imputabile precum si a prejudiciului cauzat eventual unei terte parti.

1.3.a. Conducerea Autovehiculului Va angajati sa aveti grija de Autovehicul si sa il utilizati in mod normal si prudent, cu respectarea legislatiei rutiere din tara in care conduceti, in scopuri legale. Va angajati sa alimentati cu carburantul corect, sa incuiati Autovehiculul atunci când nu il utilizati, sa respectati toate instructiunile de siguranta, sa ne sesizati imediat cu privire la orice eveniment in care aveti obligativitatea informarii noastre si sa respectati instructiunile primite la preluarea autovehiculului.

Utilizari anormale ale Automobilului: orice conduita ilegala, periculoasa sau neglijenta grava pe perioada incredintarii Autovehiculului. Sunt considerate utilizari anormale ale Autovehiculului: alimentarea eronata cu carburant, avarierea ambreiajului in urma exploatarii gresite, continuarea utilizarii autovehiculului in ciuda semnalelor de alarma sau avarie care apar pe tabloul de bord; conducerea autovehiculului de catre orice persoana care nu a fost mentionata in Contractul de Inchiriere si/sau de catre o persoana mentionata in contract cu privire la care a fost luata masura suspendarii, anularii sau retinerii permisului dupa data incredintarii autovehiculului; parasirea teritoriului Romaniei fara acordul scris al Enterprise; ignorarea indicatoarelor rutiere si a semnalelor luminoase si/sau acustice in cazul trecerilor la nivel cu cale ferata; utilizarea autovehiculului de catre o persoana care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare, ori care s-a sustras sau refuza recoltarea probelor biologice sau toxicologice sau a parasit locul producerii accidentului, in situatiile in care acest fapt nu este permis de reglementarile legale; conducerea neglijenta, imprudenta sau la viteze excesive, incalcarea regulilor de circulatie in special cele referitoare la trecerea pe culoarea rosie a semaforului, nerespectarea indicatorului Stop/Cedeaza trecerea si a indicatorului de trecere la nivel cu calea ferata, circulatia pe contrasens sau pe sectoarele de drum marcate cu sens unic, din sensul opus, utilizarea pe timpul condusului a unui telefon mobil sau a altui dispozitiv care poate distrage atentia soferului (exceptie dispozitive de tip hands free), nerespectarea semnalelor Ambulantelor si Politiei; utilizarea autovehiculului in zone sau pe drumuri care nu sunt cuprinse in reteaua de drumuri publice, pe drumuri neamenajate, pe sectoare de drum sau in zone interzise circulatiei autovehiculelor, pe drumuri care prezinta un risc crescut de avariere a autovehiculului sau ca urmare a patrunderii in zone cu restrictie de gabarit si tonaj; utilizarea autovehiculului in albii de râuri sau in zone inundate ori acoperite de apa (pe carosabil sau in afara acestuia), fara respectarea indicatiilor producatorului cu privire la utilizarea in astfel de conditii; montarea de echipamente pe partea exterioara a autovehiculului, care pot cauza avarii acestuia (de exemplu: portbagaj de pavilion, suporturi de biciclete, stickere, etc.); utilizarea autovehiculului in alte scopuri decât cele stabilite de catre fabricant sau de legislatia rutiera sau civila in vigoare; utilizarea autovehiculului pentru transportul de materiale inflamabile, explozive, corozive, oxidante, toxice, radioactive, nocive, periculoase sau ilegale; impingerea sau tractarea remorcilor sau altor autovehicule; utilizarea autovehiculului pentru orice tip de curse sau competitii (inclusiv antrenamente), raliuri, teste de viteza si anduranta, inclusiv cele in afara unui program oficial; vânzarea, inlaturarea sau inlocuirea unor parti componente ale autovehiculului sau ale echipamentelor suplimentare, precum si permiterea altor persoane sa efectueze aceste actiuni; utilizarea autovehiculului in activitati de taximetrie, scoala de soferi, sub-inchiriere; distrugerea sau degradarea voluntara a autovehiculului; utilizarea autovehiculului de catre o persoana care comite, la momentul producerii evenimentului rutier, o infractiune cu intentie sau incerca sa se sustraga urmaririi in urma comiterii unei asemenea fapte;

IMPORTANT! Exemplele de mai sus nu sunt exhaustive. Orice conduita ilegala, periculoasa sau neglijenta grava pe perioada incredintarii autovehiculului va fi considerata o incalcare a contractului si asigurarile si/sau serviciile suplimentare de protectie, eventual incheiate devin inaplicabile. Responsabilitatea financiara va fi angajata pentru toate daunele imputabile precum si pentru prejudiciul cauzat eventual unei terte parti.

1.3.b. Siguranta. Pe parcusul inchirierii Titularul contractului de inchiriere se angajeaza: (i) Sa respecte conditiile de siguranta stabilite de catre producator, in special capacitatea maxima specifica fiecarui autovehicul cu privire la numarul de ocupanti si/sau greutatea bagajelor sau a marfurilor transportate („sarcina utila”). (ii) Sa efectueze verificarea starii autovehiculului (nivelul lichidului de racire, nivelul uleiului in motor la peste 1000 de km parcursi, presiunea pneurilor). (iii) Sa respecte orice semnal emis de martorii tabloului de bord al autovehiculului si sa ia masurile necesare, daca este cazul (in special oprirea de urgenta). (iv) Sa instiinteze imediat serviciul de Asistenta Rutiera cu privire la martorii aprinsi in tabloul de bord al autovehiculului sau pentru orice avarie/defectiune tehnica si sa urmeze instructiunile primite. Pe durata stationarii, incuiati autovehiculul si depozitati toate lucrurile personale in portbagaj. Pierderea si/sau furtul bunurilor lasate in autovehicul nu este acoperita de niciun produs de protectie suplimentara. (v) Sa se asigure ca detine, in permanenta, cheile si documentele autovehiculului. Pierderea si/sau furtul cheilor si a documentelor autovehiculului nu este acoperita de niciun produs de protectie suplimentara. Furtul cheilor si/sau al documentelor odata cu autovehiculul este caz de excludere in cazul serviciului de protectie suplimentara pentru furtul autovehiculului (TP).

IMPORTANT! Nerespectarea conditiilor de siguranta pe perioada incredintarii Autovehiculului, va fi considerata o incalcare a contractului si asigurarile si/sau serviciile suplimentare de protectie, eventual incheiate devin inaplicabile. Responsabilitatea financiara va fi angajata pentru recuperarea tuturor daunelor imputabile precum si a prejudiciului cauzat eventual unei terte parti.

1.3.c. In caz de defectiune tehnica In cazul unei defectiuni tehnice care necesita interventie imediata sau rapida, inainte de a efectua orice reparatie (inclusiv in cazul anvelopelor), Titularul contractului de inchiriere are obligatia de a contacta Asistenta non stop la numarul:+40722397855.

1.3.d. In caz de accident de circulatie sau alte imprejurari care au dus la avarierea autovehiculului

In caz de Accident de circulatie sau Alte imprejurari (pct. 1. – Definitii), Titularul contractului de inchiriere are urmatoarele obligatii: (i) Informarea imediata la Asistenta non stop la numarul: +40722397855; (ii) Raportarea in termen de 24 de ore de la data producerii accidentului de circulatie sau de la data constatarii oricarei alte imprejurari care a avut ca rezultat avarierea autovehiculului la sectia de Politie de pe raza localitatii unde a avut loc evenimentul pentru intocmirea documentelor de constatare. (iii) Obtinerea tuturor documentelor necesare anterior restituirii autovehiculului (inclusiv in cazul in care autovehiculul a suferit o avarie in timp ce era condus de un sofer aditional sau de un sofer neautorizat). Daca dauna autovehiculului este cauzata de un accident de circulatie cu autor necunoscut sau in alte imprejurari (lovire animal, impact corpuri straine, fenomene meteo, vandalism, etc.): Procesul verbal si/sau Autorizatia de Reparatie emise de Politie (original); Daca dauna Autovehiculului este cauzata de un accident de circulatie cu autor cunoscut: Proces-verbal si Autorizatie de reparatie emise de organele de Politie (originale) si copii dupa urmatoarele documente ale soferului vinovat: RCA, Certificat de inmatriculare, carte de identitate, permis de conducere; In caz de intelegere amiabila (daca in accident au fost implicate 2 masini, nu au rezultat vatamari corporale sau decese si ambii soferi sunt de acord si opteaza pentru aceasta forma de constatare): completati corect si complet formularul Constatare Amiabila de accident (se retine un exemplar original) si impreuna cu celalalt sofer implicat va prezentati la cel mai apropiat birou de constatare al asiguratorului si obtineti autorizatia de reparatie eliberata de asiguratorul unuia dintre cele doua autovehicule implicate impreuna cu toate documentele necesare respectiv copii dupa urmatoarele documente ale soferului vinovat: RCA, Certificat de inmatriculare, carte de identitate, permis de conducere; (iv) Predati documentele necesare la Enterprise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de returnarea autovehiculului (inclusiv in cazul in care autovehiculul a suferit o avarie in timp ce era condus de un sofer aditional sau de un sofer neautorizat). (v) Raspundeti la orice solicitare Enterprise si furnizati orice documente sau declaratii necesare in termen de 14 zile, in cazul in care acestea nu au fost furnizate la returnarea autovehiculului, sunt incomplete sau gresite, daca o astfel de omisiune sau eroare impiedica sau intârzie intrarea in reparatie sau/si exploatarea comerciala a autovehiculului. In caz contrar, ne rezervam dreptul de a va atrage raspunderea si pentru alte alte prejudicii cauzate, inclusiv beneficiul nerealizat.

IMPORTANT! In cazul avariilor Automobilului care necesita interventie imediata sau rapida, inainte de a efectua orice reparatie (inclusiv in cazul anvelopelor), contactati numarul de Asistenta non stop la:+40722397855.

Nu reparati autovehiculul si nu permiteti nimanui sa o faca decât in situatia in care Enterprise a fost de acord cu aceasta. Daca permiteti efectuarea reparatiilor fara acordul Enterprise, va trebui sa platiti pentru aceasta si veti pierde protectia oferita de produsele de protectie suplimentare sau a asigurarilor eventual incheiate. In cazul avariilor autovehiculului care nu necesita reparatie imediata, indiferent de cauza acestora trebuie sa informati de indata biroul de inchiriere Enterprise.

In cazul unui accident de circulatie, nu va asumati responsabilitatea producerii acestuia fata de niciun tert, in caz contrar, recuperarea si rambursarea costurilor incasate pâna la maximul responsabilitatii contractuale vor fi dificile. Daca este posibil, retineti numele si adresele tuturor persoanelor implicate, inclusiv martorii si pasagerii. Daca autovehiculul nu mai prezinta siguranta in trafic, va angajati sa il securizati in stadiul in care se afla si sa contactati Enterprise Asistenta pentru preluarea acestuia.

In toate cazurile, Titularul contractului de inchiriere sau soferul aditional trebuie sa completeze integral si corect formularul intern Declaratie Conducator Auto cu privire la circumstantele in care s-a produs deteriorarea sau avarierea autovehiculului si sa il transmita catre Enterprise in maxim 48 de ore de la producerea evenimentului. In toate cazurile, Titularul contractului de inchiriere trebuie sa obtina si sa predea toate documentele necesare conform instructiunilor sau solicitarilor Enterprise. In caz contrar, asigurarile si serviciile suplimentare de protectie eventual incheiate, sunt inaplicabile. Responsabilitatea financiara va fi angajata pentru toate daunele imputabile in vederea acoperirii prejudiciilor aduse furnizorului de servicii precum si a prejudiciului cauzat eventual unei terte parti.

1.3.e. In caz de furt. In caz de furt/tentativa de furt a autovehiculului, a unor parti componente ale acestuia, a cheii si/sau a documentelor aveti urmatoarele obligatii: (i) Informati cât mai curând posibil Enterprise Asistenta la: +40722397855.

(ii) Raportati in termen de 4 de ore de la momentul in care ati luat la cunostinta despre furt sau tentativa de furt la sectia de Politie de pe raza localitatii unde a avut loc evenimentul, formulati plângere pentru furt/tentativa de furt si depuneti o declaratie completa referitoare la circumstantele producerii evenimentului precum si lista completa a bunurilor furate odata cu autovehiculul (inclusiv cheie sau documente, daca acestea au fost furate odata cu autovehiculul sau in alte imprejurari), lista echipamentelor sau componentelor lipsa (daca furtul a vizat doar parti componete ale autovehiculului) sau, dupa caz, a echipamentelor sau partilor componente distruse/avariate ca urmare a unei tentative de furt a autovehiculului. (iii) Predati in maximum 48 de ore celui mai apropiat birou de inchiriere Enterprise procesul verbal de depunere a plângerii, cheia autovehiculului si documentele acestuia.

IMPORTANT! Furtul sau pierderea cheii si/sau a documentelor autovehiculului nu este acoperit de niciun serviciu de protectie suplimentara. Furtul cheii si/sau al documentelor autovehiculului impreuna cu acesta reprezinta caz de excludere de la serviciul de protectie suplimentara in caz de furt al autovehiculului. In toate cazurile, Titularul contractului de inchiriere trebuie sa obtina si sa predea toate documentele necesare conform instructiunilor sau solicitarilor Enterprise. In caz contrar, asigurarile complementare si serviciile suplimentare de protectie eventual incheiate sunt inaplicabile.  Responsabilitatea financiara va fi angajata pentru toate daunele imputabile in vederea acoperirii prejudiciilor aduse furnizorului de servicii precum si a prejudiciului cauzat eventual unei terte parti.

1.3.f. Contraventii. Amenzi. Taxe administrative. In conformitate cu legislatia in vigoare Titularul contractului de inchiriere este responsabil pentru orice contraventie comisa cu autovehiculul in perioada de inchiriere, inclusiv toate consecintele financiare. Prin urmare, datele personale pot fi puse la dispozitia autoritatilor competente, la cerere. Titularul contractului de inchiriere trebuie sa respecte regulile privind circulatia pe drumurile publice, sa achite taxele de parcare, sa achite taxa de trecere pod Fetesti – Cernavoda sau orice taxe de drum, trecere si/sau stationare valabile la momentul deplasarii.

In anumite cazuri, la cererea autoritatilor competente si conform legii, pentru nerespectarea regulilor de trafic (in cele mai multe cazuri depasirea vitezei legale sau stationarea interzisa) Enterprise comunica datele Titularului contractului de inchiriere in vederea intocmirii unei proces verbal de contraventie si a aplicarii sanctiunii sau amenzii. In toate aceste cazuri, Enterprise va factura pentru fiecare contraventie o Taxa administrativa in valoare de 11.9 Euro. In toate celelalte cazuri, respectiv in cazul neachitarii oricaror altor sume datorate de Titularul contractului de inchiriere conform legislatiei in vigoare, atât pe teritoriul Romaniei cât si in alte state, precum taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi pentru abateri de trafic constatate si/sau probate cu mijloace tehnice (cazuri de angajare a raspunderii obiective de plata in sarcina detinatorului legal al autovehiculului) precum si atunci când transmiterea datelor personale catre autoritatea competenta care a aplicat amenda nu este obligatorie/nu este permisa conform legii, Enterprise va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa administrativa de 11.9 Euro/amenda.

IMPORTANT! Veti fi instiintat intr-un interval de pâna la 12 luni de la returnarea Autovehiculului/inchiderea contractului despre orice act comunicat catre Enterprise emis de o autoritate competenta in vederea aplicarii unei sanctiuni si/sau a perceperii unei amenzi pentru contraventii pe perioada inchirierii dvs. Daca doriti sa contestati amenda sau sanctiunea, trebuie sa comunicati direct cu autoritatea emitenta pentru a obtine o anulare, o rambursare sau o compensatie. Din pacate nu va putem ajuta in ceea ce priveste disputa dvs. Titularul contractului de inchirere este de acord ca Taxele administrative si contravaloarea amenzilor sa fie incasate de Enterprise de pe cardul eligibil utilizat la incheierea contractului, oricând in interval de 12 luni de la returnarea vehicului/inchiderea contractului, odata cu instiintarea transmisa prin e-mail referitoare la contraventiile in perioada de inchiriere si factura de plata aferenta. In caz de refuz de plata sau charge back pe cardul eligibil si daca nu ati efectat platile corespunzatoare prin alta metoda de plata in termen de 30 de zile de la data facturii percem dobânda penalizatoare egala cu dobânda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 4 puncte procentuale, conform O.G. 13/2011 si vom initia toate demersurile legale in vederea recuperarii sumelor datorate de dvs. prin orice mijloc permis de lege. Intr-o astfel de situatie intelegeti ca veti fi responsabil si de suportarea oricaror altor costuri asociate in vederea recuperarii debitului (taxe de timbru, onorarii avocatiale, cheltuieli de executare).

1.4.Returnarea Autovehiculului Automobilul, cheile si documentele acestuia trebuie returnate Enterprise la data, ora si locatia de predare stabilite prin Contractul de Inchiriere. Titularul contractului de inchiriere trebuie să aștepte întotdeauna până când Agentul de inchiriere semnează protocolul de returnare. În cazul în care Titularul contractului de inchiriere nu asteapta sau refuză, indiferent de motiv, ca Agentul de inchiriere să preia mașina și să semneze protocolul de returnare, Enterprise are dreptul să păstreze integral Excesul de dauna de la Titularul contractului de inchiriere și să solicite acoperirea completă a tuturor daunelor rezultate. La sfârsitul perioadei de închiriere, Enterprise permite o perioada suplimentara de 59 minute gratuite dupa care, Titularul contractului de inchiriere va fi taxat cu minim o zi de inchiriere.

In cazul unei imposibilitatii obiective de restituire a Autovehiculului la data, ora si locatia stabilite (inclusiv in cazul autocarantinarii/carantinarii obligatorii ca urmare a testarii pozitive pentru COVID 19) va rugam sa contactati Agentul de inchiriere sau sa scrieti la reservation@enteprise.ro cat mai curand posibil. In caz contrar puteti fi pasibil de urmarire penala pentru abuz de incredere sau furt. Enterprise va formula o plângere penala pentru furt, in absenta oricarei comunicari din partea dvs., la expirarea unui termen de 6 ore de la data si ora restituirii autovehiculului stabilite in contractul de inchiriere. Va rugam sa va asigurati ca masina inchiriata este parcata intr-un loc sigur, amenajat, in care nu vor fi aplicate amenzi. Contractul de inchiriere ramane deschis si datorati costurile de inchiriere suplimentare pana cand vehiculul va fi returnat la unul dintre punctele de inchiriere. In cazul in care optati pentru preluarea Autovehiculului de catre un reprezentant Alamo/Enterprise/ National Romania, se vor aplica taxele de preluare pentru localitatile in care nu sunt birouri de inchiriere Enterprise.

In cazul in care doriti sa prelungiti durata inchirierii, trebuie sa va adresati Enterprise cu 24 de ore inainte de ora de predare stabilita initial, sa obtineti acceptul de prelungire al inchirierii si sa asigurati disponibilul necesar pentru plata sumelor suplimentare generate de prelungirea contractului.In cazul in care autovehiculul este murdar excesiv la exterior, impiedicându-se identificarea eventualelor daune produse in timpul inchirierii, Enterprise isi rezerva dreptul de a nu procesa inchiderea contractului de inchiriere. Inchiderea contractului se va procesa dupa ce autovehiculul este spalat si verificat, cu ora de predare efectiva a autovehiculului catre Enterprise. In toate cazurile de depasire a datei si orei mentionate in contract, datorati contravaloarea inchirierii, inclusiv costurile de inchiriere suplimentare, cheltuielile legate de returnarea intârziata si posibilele cheltuieli legate de daunele suferite de autovehicul pâna la momentul returnarii catre Enterprise. In cazul in care returnati autovehiculul in afara programului de lucru al biroului de inchiriere si depuneti cheile autovehiculului in cutia postala (key box) a biroului de inchiriere ramâneti responsabil si datorati contravaloarea inchirierii si a daunelor care va sunt imputabile (in special cele suferite de autovehicul) pâna la momentul redeschiderii biroului de inchiriere si pana la verificarea Autovehicului de catre un angajat Enterprise. In cazul in care Enterprise accepta sa predati Autovehiculul intr-o alta locatie Enterprise decât cea mentionata in contract, veti suporta taxele de dislocare aplicabile. In cazul in care Enterprise accepta sa se deplaseze pentru a prelua vehiculul de la o alta locatie decât cea de predare conform contractului, raspundeti si datorati contravaloarea inchirierii si eventualele cheltuieli legate de daunele suferite de autovehicul pâna la preluarea acestuia de catre Enterprise precum si taxele de dislocare (pct 1.4.a). In toate celalalte cazuri in care Automobilul, din orice motiv, nu este predat conform dispozitiilor contractului de inchiriere datorati in plus toate costurile legate de parcarea acestuia intr-o parcare publica platita si/sau orice alte taxe sau amenzi datorate pentru parcarea (abandonarea) vehiculului in spatii interzise, pâna la momentul preluarii vehiculului de catre reprezentantii Enterprise, plus toate cheltuielile legate de deplasarea Agentului de inchiriere de la cea mai apropiata locatie Enterprise si eventualele cheltuieli legate de identificarea localizarii vehiculului precum si o taxa administrativa de 25 Euro.

1.4.a. Returnarea Autovehiculului la un alt birou de inchiriere Puteti opta pentru Returnarea Autovehiculului la un alt birou de inchiriere decât cel de preluare, in functie de disponibilitatea de dislocare a autoturismului solicitat. Obtineti informatii in acest sens de la Agentul de inchiriere la momentul efectuarii rezervarii. Aceasta optiune suplimentara trebuie sa fie incheiata la inceputul inchirierii si indicata in Contractul de inchiriere. Daca tariful dvs. de inchiriere nu include aceasta optiune, urmatoarele taxe de dislocare sunt aplicabile:

 • In Romania, intre orasele unde exista birouri de inchiriere Enterprise, taxa pentru dislocare este cuprinsa intre 0 si 500 Euro, conform ofertelor valabile si tarifelor aplicabile la momentul solicitarii, in functie de locatie si perioada specifica a inchirierii.
 • In afara Romaniei, in orasele unde exista birouri Enterprise partenere, taxa pentru dislocare este cuprinsa intre 600 Euro si 5000 Euro.

1.4.b. Obiecte personale uitate in autovehicul. Desi la returnare verificam amanuntit autovehiculul, nu ne asumam nici un fel de raspundere pentru obiectele uitate/lasate. In cazul in care gasim obiecte personale uitate, acestea vor fi preluate si inventariate de Agentul de inchiriere de la biroul de returnare. Le puteti recupera pesonal sau puteti solicita, in scris, livrarea acestora la adresa indicata. In acest ultim caz veti plati in avans contravaloarea serviciilor de livrare prin compania de curierat partenera Enterprise sau posta nationala. Toate obiectele personale gasite si nerevendicate intr-o perioada de 3 (trei) luni vor fi distruse.

1.4.c Combustibil Enterprise va pune la dispozitie un autovehicul cu rezervorul de combustibil plin. La preluarea autovehiculului puteti alege optiunea Combustibil preplatit. Astfel, la preluarea autoturismului cumparati un plin de carburant calculat la pretul indicat in birourile de inchiriere Enterprise si nu trebuie sa va faceti griji cu privire la gasirea unei statii de realimentare la returnarea autovehiculului. In cazul in care nu ati ales optiunea Combustibil preplatit si nu s-a efectuat plinul inainte de a returna autovehiculul, Enterprise are dreptul de a încasa integral de pe cardul Titularului contractului de inchiriere contravaloarea alimentarii cu combustibil, plus o taxă de serviciu de 30 Euro.

1.4.d. Controlul starii Autovehiculului. Titularul contractului de inchiriere are obligatia de a controla starea Autovehiculului impreuna cu Agentul de inchiriere, la returnarea autovehiculului inchiriat si de a o compara cu cea mentionata in procesul verbal de predare.

In cazul in care starea Autovehiculului (inclusiv echipamente sau accesorii) la momentul returnarii difera de cea de la preluare, Enterprise va factura daunele/avariile sau lipsurile constatate (cu exceptia daunelor minore) in limita raspunderii financiare maxime aplicabile (in functie de serviciile suplimentare de protectie eventual incheiate la preluarea autoturismului). Enterprise calculeaza costurile de inlocuire sau de reparare pe baza matricei costurilor de deteriorare in conformitate cu valorile disponibile si care pot fi prezentate la biroul de inchiriere. In alte situatii (e.g.: valoarea daunelor este semnificativa si nu poate fi calculata pe baza matricei costurilor de deteriorare) Enterprise apela la experti/reparatori autorizati pentru intocmirea unui deviz de plata. Enterprise percepe o taxa de 50 Euro/dosar dauna reprezentând cost proceduri administrative.

IMPORTANT! In cazul in care refuzati sa participati la control, decideti sa nu efectuati acest control impreuna cu Agentul de inchiriere la momentul restituirii autovehiculului sau in cazul in care, din orice alt motiv, nu participati la efectuarea de catre un Agent de inchiriere a controlului la returnarea vehiculului, incredintati Enterprise sarcina de a-l efectua si acceptati constatarile efectuate si facturarea daunelor corespunzatoare, daca este cazul.

1.5. Daune imputabile

Daune imputabile: sunt reprezentate, in principal, de costurile de reparare sau de inlocuire a pieselor, echipamentelor si accesoriilor autovehiculului, in limita valorii de piata a autovehiculului, la care se pot adauga dupa caz costuri legate de transport si imobilizare, pierderea folosintei, costuri administrative precum si orice alte pierderi directe si previzibile suferite de furnizorul de servicii ca urmare a avarierii si/sau deteriorarii autovehiculului, pâna la preluarea autovehiculului de Enterprise. Pentru a calcula si a percepe dupa caz daune reprezentate de costul de reparare si/sau de inlocuire piese/echipamente sau accesorii, Enterprise utilizeaza o matrice a costurilor de deteriorare realizata si actualizata periodic pe baza urmatorilor indicatori: cost mediu de reparare pentru grupul autovehiculului inchiriat (luând in considerare diferitele marci si modele din grupul respectiv); ore manopera necesare pentru reparatia autovehiculului; cost mediu ore manopera de la reparatorii acreditati parteneri; pretul pieselor de origine care trebuie inlocuite. Contravaloarea daunelor stabilita conform matricei costurilor de deteriorare este datorata independent de decizia noastra de a repara sau nu autovehiculul. Contravaloarea daunelor stabilita pe baza listei de tarife de inlocuire pentru anumite accesorii sau echipamente este datorata in toate cazurile in care acestea lipsesc sau sunt grav deteriorate. In cazul unor daune semnificative si care nu pot fi calculate conform matricei de evaluare ne vom adresa unui expert/reparator autorizat in vederea identificarii daunelor si evaluarii costurilor de reparatie necesare.

1.5.a. Raspundere obiectiva. Raspunderea dvs. este obiectiva (indiferent de culpa, cu exceptia cazurilor de forta majora) si va angajati sa platiti daunele imputabile dvs. ca urmare a avarierii si/sau deteriorarii Autovehiculului pe perioada inchirierii, pâna la preluarea si verificarea Autovehiculului de Agentul de inchiriere. Ne autorizati sa debitam cardul eligibil cu sumele corespunzatoare, in limita raspunderii financiare maxime, in functie de serviciile de protectie suplimentara incluse in tarif sau pentru care ati optat la incheierea contractului de inchiriere.

IMPORTANT: Anumite situatii nu sunt acoperite de niciun serviciu de protectie suplimentara si Enterprise va incasa pe contractul de inchiriere intregul cost privind piesele/echipamentele/accesoriile deteriorate sau lipsa precum si manopera aferenta daca:

 • Autovehiculul este alimentat cu un alt tip de combustibil fata de cel pe care il foloseste. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara. Costurile survenite din inlocuirea si reparația autoturismului (inlocuirea tuturor pieselor afectate de alimentarea eronata, ex: injectoare, catalizator gaze de esapament, filtrul de particule, filtre de combustibil, curatarea rezervorului, curatarea instalatiei de alimentare etc.) din cauza utilizarii unui combustibil necorespunzător vor fi suportat complet de către Titularul contractului de inchiriere.
 • Ansamblul ambreiaj este deteriorat ca urmare a utilizarii necorespunzatoare. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara.
 • Autovehiculul este deteriorat sau avariat in alte imprejurari decât un accident de circulatie definit conform legii, respectiv in situatii precum fenomene meteo extreme, caderi de corpuri de la inaltime, caderi de zapada sau turturi, incendii, inundatii, avalanse, vandalism, acte de terorism, etc. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara.
 • Daune aduse motorului, rotilor (anvelope, jante, capace roti), spatiului interior al autovehiculului precum si sub caroseria autovehiculului, daca avariile nu sunt rezultatul direct al unui accident de circulatie. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara.
 • Daune provenite din furtul sau tentativa de furt din autovehicul a unitatilor GPS/ scaune de copil sau a lucrurilor personale. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara.
 • Daune ale parbrizului. Situatie ce poate fi acoperita de serviciul de protectie suplimentara exclusiv in cazul daunelor provocate parbrizului Autovehiculului ca urmare a evenimentelor rutiere.
 • Daune ale plafonului panoramic si oglinzilor retrovizoare. Situatie acoperita de serviciile de protectie suplimentara CDW (Collision Damage Waiwer) sau SCDW (Super Cover) exclusiv pentru daune sau avarii din accident de circulatie.
 • Furtul Autovehiculului si/sau a unor parti componente a acestuia. Situatie acoperita de serviciile de protectie suplimentara TPC (Theft Protection Coverage) sau SCDW (Super Cover).
 • Furtul sau pierderea cheii sau a documentelor Autovehiculului. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara.
 • Furtul, pierderea sau deteriorarea placutelor de inmatriculare ale autovehiculului. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara.
 • Furtul, pierderea sau deteriorarea echipamentelor si accesoriilor suplimentare. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara.
 • Furtul, pierderea sau deteriorarea elementelor kitului de securitate. Situatie neacoperita de niciun produs de protectie suplimentara.
 • Orice dauna sau avarie suferita de autovehicul pe perioada inchirierii, respectiv pana la momentul in care Vehiculul este preluat de personalul Enterprise atrage raspunderea pentru costurile de reparatie sau de inlocuire a pieselor deteriorate si a manoperei aferente, pâna la limita maxima a raspunderii dvs. financiare.
 • In cazul avariilor produse ca urmare a unui accident de circulatie produs din vina exclusiva a unui tert identificat si daca acesta sau asiguratorul lui plateste despagubiri, Enterprise va restitui toate sumele incasate astfel, in limita platilor corespunzatoare efectuate  de dvs. Asigurarile si/sau serviciile de protectie suplimentare acopera exclusiv situatiile si riscurile descrise expres si nu pot fi extinse prin analogie.
 • In cazul in care sunteti beneficiarul unei asigurari/serviciu de protectie suplimentara va rugam sa cititi cu atentie pct. 2 – Asigurari si Servicii Suplimentare de protectie.

1.5.b. Facturare si plata in caz de daune. Aveti obligatia de plata a facturilor emise de catre Enterprise corespunzator valorii daunelor constatate de Agentul de inchiriere la Returnarea/Preluarea Autovehiculului sau ulterior, in cazul in care, din orice motiv, daunele nu au putut fi observate, constatate si/sau evaluate la momentul predarii/preluarii autovehiculului. Neplata sau plata cu intârziere a sumelor datorate conform facturilor emise pentru daune imputabile ne da dreptul sa percepem dobânda penalizatoare egala cu dobânda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 4 puncte procentuale, conform O.G. 13/2011. Enterprise percepe o taxa administrativa de 50 Euro/dosar dauna. In cazul daunelor vizibile constatate la returnarea/preluarea autovehiculului: daca valoarea acestora poate fi stabilita (penalitate si/sau cost conform matricei costurilor de deteriorare), costul este inclus in factura dvs. finala. Factura se emite si va este transmisa de obicei pe loc sau in maximum 72 de ore la adresa de e-mail indicata in contractul de inchiriere (daca nu sunteti prezent la returnarea autovehiculului). Daca daunele sunt semnificative si nu pot fi calculate conform matricei de deteriorare ne vom adresa unui expert/reparator autorizat in vederea identificarii daunelor si evaluarii costurilor de reparatie necesare si va vom transmite factura de plata insotita de actele de constatare si devizul estimativ, in cel mai scurt timp posibil, la adresa de e-mail indicata in contractul de inchiriere (in functie de perioada necesara pentru evaluare, dar nu mai mult de 60 de zile). In cazul unor avarii si sau deteriorari care nu au putut fi observate si/sau constatate la momentul returnarii/ preluarii autovehiculului, vom transmite factura de plata detaliata, estimare/deviz reparatii (daca este cazul) orice alte documente necesare insotite de dovezile din care rezulta ca dauna a intervenit in perioada in care autovehiculul v-a fost incredintat, la adresa de e-mail indicata in contractul de inchiriere, in termen de maximum 30 zile.

IMPORTANT! Cu exceptia cazului in care, la data returnarii autovehiculului, ati acceptat si semnat documentul de constatare al avariilor la returnare si factura corespunzatoare, pentru orice cost pe care-l vom factura cu titlu de daune, va vom prezenta toate documentele necesare: numarul contractului de inchiririere, data si locatia de returnare, raport privind starea autovehiculului la returnare, cuprinzând toate avariile identificate in prezenta sau absenta dvs., fotografii ale avariilor si/sau alte dovezi ale existentei acestora; explicatii necesare atunci când valoarea daunelor este calculata conform matricei costurilor de deteriorare sau pe baza listei de tarife de inlocuire pentru anumite accesorii sau echipamente; evaluare/deviz estimativ de la expert/reparator autorizat si/sau factura de reparatii, in cazul daunelor care nu au putut fi evaluate pe baza matricei de deteriorare; dupa caz declaratie conducator auto, procese-verbale, autorizatii de reparatie sau orice constatare oficiala a organelor de politie si/sau rapoarte de expertiza in caz de accident de circulatie sau alte imprejurari, fotografii ale avariilor; valoare excesului, daca dauna este acoperita de un serviciu de protectie suplimentara sau, dupa caz, indicarea motivului de excludere sau de inaplicabilitate a serviciului de protectie. dupa caz, costuri legate de transport si imobilizare, pierderea folosintei, costuri administrative precum si orice alte pierderi directe si previzibile suferite de furnizorul de servicii ca urmare a avarierii si/sau deteriorarii autovehiculului. Pe baza facturii si a dovezilor prezentate si numai dupa ce acestea v-au fost comunicate la adresa de e-mail indicata de dvs. in contractul de inchiriere (sau, in lipsa acesteia, la adresa de domiciliu sau de corespondenta indicate in contract), ne autorizati sa procedam la debitarea cardului dvs. eligibil cu sumele datorate.

1.6. Costul de inchiriere

1.6.a.Tarif de baza/tarif de inchiriere. Cost estimat Tariful de baza reprezinta tariful de inchiriere a unui autovehicul (fara echipamente, optiuni sau servicii suplimentare) datorat pentru o zi de inchiriere (24h), valabil in relatia cu dvs. conform tarifelor in vigoare la data rezervarii, a inchirierii sau a modificarii conditiilor de rezervare sau de inchiriere, dupa caz. Tariful de baza include: asigurarea de raspundere civila fata de terti; vigneta valabila pe teritoriul Romaniei (nu acopera taxele speciale de poduri, acolo unde acestea se aplica); asistenta tehnica pentru autovehicul 24/7. Asistenta tehnica include depanarea sau transportarea Autovehiculului si/sau furnizarea unui Autovehicul de inlocuire (in functie de disponibilitate, exclusiv pe teritoriul Romaniei) in caz de imobilizare pe un drum deschis circulatiei publice, ca urmare a unui accident de circulatie, defectiune tehnica sau a unui incendiu. Nu este inclusa asistenta tehnica in caz de imobilizare ca urmare a pierderii cheilor autovehiculului, a inchiderii autovehiculului cu cheile in interior, a descarcarii bateriei ca urmare a neglijentei in utilizare, a alimentarii eronate cu combustibil, deteriorarea ambreiajului, deteriorarea anvelopelor sau a jantelor, in caz de imobilizare produsa prin aspiratia apei la motor, in caz de accident de circulatie produs din culpa dvs. exclusiva sau in cazul utilizarii anormale ale autovehiculului (pct. 1.3.a.).

Enterprise va inlocui autovehiculul (in limita disponibilitatii), daca avaria/defectiunea nu este din vina clientului, intr-un interval de 24 de ore, in functie de locatia unde s-a constatat defectiunea. In cazul in care avaria/defectiunea este din vina clientului se va solicita blocarea unei noi garantii pentru autovehiculul de inlocuire. Ne rezervam dreptul de a refuza furnizarea unui autovehicul de inlocuire in cazul in care imobilizarea s-a produs ca urmare a unui caz dovedit de utilizare anormala a autovehiculului.

Dacă Enterprise înlocuiește mașina avariată cu un alt autovehicul, Titularul de contract este obligat să plătească taxe de serviciu de 100 Euro la care se adauga costurile de transport pentru distanța de călătorie între locatia Enterprise și locul unde este nevoie de autoturism, la care se vor adăuga costurile de reparație. În cazul în care ar apărea evenimentele de mai sus, Locatorul va avea dreptul să retragă din cardul Chiriasului suma reprezentând contravaloarea daunelor.

Tariful de inchiriere este calculat in intervale de 24 de ore, care pornesc de la momentul inceperii procesarii contractului de inchiriere si se termina odata cu procesarea inchiderii Contractului de Inchiriere. Enterprise accepta o intârziere de maxim 59 de minute la returnarea autovehiculului, admitând ca acest interval de timp este necesar preluarii si returnarii autovehiculului. Odata depasit acest termen, Enterprise va factura o zi suplimentara de inchiriere, precum si cheltuielile privind optiunile alese, pentru fiecare zi de intârziere.

IMPORTANT! Costul estimat al inchirierii reprezinta suma indicata in contractul de inchiriere, calculata pe baza tarifelor de inchiriere aplicabile la momentul rezervarii sau al solicitarii de servicii (pentru inchirierile fara rezervare prealabila), in conformitate cu optiunile dvs. referitoare la grupa auto, perioada inchirierii, locatia inchirierii, suplimente aplicabile, pret echipamente si servicii aditionale, optiuni suplimentare, asigurari si servicii de protectie suplimentare incluse in tarif sau oferite la cererea dvs. expresa. Costul este “estimat” deoarece exclude costurile eventuale datorate pentru combustibil precum si orice alte sume ce pot fi datorate de dvs. ca urmare a utilizarii autovehiculului pe perioada inchirierii. O rezervare confirmata indica pretul total al rezervarii calculat pe baza tarifelor si ofertelor valabile pe canalul de rezervare ales de dvs. (rezervare directa, prin agentie de turism, site-uri dedicate, rezervari de tip corporate etc.) La preluarea autovehiculului : orice modificari ale conditiilor de inchiriere mentionate in rezervare sau solicitari de servicii suplimentare si/sau echipamente pot duce la costuri aditionale. La predarea autovehiculului: costul inchirierii poate fi majorat cu taxe, tarife, penalitati, daune ce va sunt imputabile ca urmare a utilizarii autovehiculului. Anumite costuri, taxe sau tarife pot fi percepute de Enterprise dupa predarea autovehiculului daca am luat cunostinta de faptul cauzator al prejudiciului si/sau cuantumul prejudiciului a devenit cert dupa predarea autovehiculului. Tarifele care includ responsabilitate redusa sau zero in caz de accident de circulatie sau furt al autovehiculului nu includ responsabilitate redusa sau zero in cazul daunelor neacoperite de niciun produs de protectie suplimentara.

1.6.b. Echipamente si servicii optionale pentru Autovehicule. Pentru confortul si siguranta clientilor, Enterprise pune la dispozitie echipamente si servicii optionale in schimbul platii tarifelor corespunzatoare. Echipamente optionale: Scaun pentru copil* – 5.95 Euro/zi, maxim 53.55 Euro, Unitate GPS– 9.52 Euro /zi, maxim 95.2 Euro, Lanturi antiderapante – 17.85 Euro *. In Romania, copiii care au o inaltime de pâna la 135 cm pot fi transportati in autovehicule echipate cu sisteme de siguranta pentru conducator si pasageri doar daca sunt fixati sau prinsi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii, instalat in autovehicul. Servicii optionale: Livrari/preluari de autovehicule in Romania. Serviciul este la cerere si depinde de disponibilitatea personalului de la biroul de inchirieri Enterprise si de metoda de plata. Solicitarile de livrare si preluare trebuie trimise cu cel putin 24 de ore in avans. Autovehiculele pot fi livrate in timpul orelor de program de la cel mai apropiat birou de inchirieri Enterprise, daca la momentul rezervarii ati furnizat dovezi ca indepliniti conditiile de inchiriere. In orasele unde exista birouri de inchiriere Enterprise, livrarea si preluarea autovehiculului se fac contra unei taxe de 30 Euro in limitele orasului. In orasele unde nu exista sedii Enterprise, livrarea si preluarea autovehiculului se vor face contra unui cost de 1 Euro /km (minimum 30 Euro) catre/de la cel mai apropiat sediu Enterprise.

1.6.c. Pierdere/deteriorare accesorii, documente si echipamente optionale. Kit securitate: in caz de pierdere (inclusiv furt) sau deteriorare grava a componentelor kitului de securitate aplicam pe contractul de inchiriere o taxa fixa de 40 Euro. Echipamente optionale, Chei, Documente si placute de inmatriculare: Titularul contractului de inchiriere va fi facturat si va raspunde de plata valorii de inlocuire in caz de pierdere (inclusiv furt) sau deteriorare grava. Valorile de inlocuire a echipamentelor optionale sunt disponibile si pot fi prezentate la biroul de inchiriere Enterprise. Daca Titularul contractului de inchiriere nu preda sau refuza sa furnizeze documentele si/sau declaratiile necesare, Enterprise ar putea percepe aditional si despagubiri echivalente prejudiciului suferit de Enterprise pe perioada in care autovehiculul nu poate fi utilizat in scop comercial (pâna la obtinerea duplicatului documentelor si a noilor placute de inmatriculare).

1.6.d Taxa curatare amanuntita a Autovehiculului. Enterprise aplica o taxa suplimentara de 119 Euro daca la Returnarea/Preluarea Autovehiculului este necesara curatarea profesionala.

1.6.e. Taxa pentru fumat. In toate autovehiculele este interzis fumatul. Enterprise aplica o taxa suplimentara de 119 Euro, daca vehiculul este returnat cu miros sau reziduuri de tutun.

1.6.f. Cost final.Tot ceea ce nu este inclus in mod expres in costul estimat de inchiriere, respectiv orice suma neachitata de Titularul contractului de inchiriere la finalul Contractului reprezentând daune/costuri/taxe/penalitati ce va sunt imputabile ca urmare a utilizarii autovehiculului pe perioada inchirierii va face obiectul unei facturari distincte, in special: asistenta tehnica pentru autovehicul 24/7, in cazurile de imobilizare care nu sunt acoperite de asistenta tehnica inclusa gratuit si expres in tariful de baza. pierderea sau furtul autovehiculului, cheilor, documentelor autovehiculului, kitului de securitate, alte echipamente si accesorii, pierderea si/sau deteriorarea placutelor de inmatriculare, daune imputabile in caz de deteriorare sau avariere a autovehiculului pe perioada inchirierii, amenzi (trafic, parcare, treceri pod, etc.) si taxele administrative legate de procesarea si plata amenzilor, dupa caz, taxa fumat, taxa curatire profesionala autovehicul, orice alta taxa sau penalitate prevazuta expres si datorata in cazul constatarii uneia dintre situatiile care atrage plata taxei si sau penalitatii respective. Orice dauna imputabila, taxa sau penalitate exprimata intr-o valoare fixa este aplicata si perceputa de noi pe contractul de inchiriere atunci când se constata in prezenta dvs. si/sau se dovedeste prin orice mijloace, inclusiv fotografii sau martori, ca pe parcursul inchirierii sau/si la data predarii autovehiculului exista un caz/situatie care atrage Raspunderea financiara intr-o valoare determinata si fixa. Anumite costuri nu vor putea fi determinate la returnarea autovehiculului, in special cele legate de daune semnificative sau de amenzi in legatura cu inchirierea Automobilului. In acest ultim caz Titularul contractului de inchiriere va fi instiintat si facturat imediat ce aceste costuri sunt identificate.

2.    ASIGURARI SI SERVICII DE PROTECTIE SUPLIMENTARA

Enterprise pune la dispozitie asigurari si servicii de protectie suplimentara destinate acoperirii unor riscuri specifice sau dupa caz reducerii sau excluderii Raspunderii financiare in caz de daune imputabile. Asigurarile si serviciile de protectie suplimentare nu sunt valabile in afara teritoriului Romaniei fara autorizatie scrisa din partea Enterprise si plata taxelor corespunzatoare. Asigurarile si serviciile de protectie suplimentara in afara Romaniei sunt supuse unor conditii si tarife speciale.

IMPORTANT! Acordati atentie si asigurati-va ca intelegeti care sunt riscurile acoperite, care sunt limitele maxime de angajare a raspunderii financiare in cazul unui risc acoperit si care sunt situatiile de excludere. Orice asigurare si/sau serviciu de protectie suplimentara care nu este inclus in tariful de inchiriere va este prezentat si oferit doar la cerere.

2.1. Valabilitatea asigurarilor si serviciilor de protectie suplimentara

Daca nu se specifica expres altfel, asigurarile si/sau serviciile de protectie suplimentara sunt aplicabile doar in cazul daunelor survenite ca urmare a accidentului de circulatie definit conform legii (pct. 1.3.d.). In caz de nerespectare a termenilor si conditiilor de inchiriere, in special cu privire la durata inchirierii, utilizarea in mod normal si prudent a Autovehiculului (pct. 1.3.a.), valabilitatea teritoriala (pct.1.3.), soferi autorizati, procedura in caz de accident sau furt si documentele necesare (pct. 1.3.d. si 1.3.e.) asigurarile si serviciile de protectie suplimentara sunt inaplicabile.

2.2. Asigurari

2.2.a. Asigurarea de raspundere civila fata de terti (RCA) este obligatorie conform legii si este inclusa in tariful de inchiriere. Asigurarea de raspundere civila fata de terti (RCA) va protejeaza de consecintele financiare ale vatamarilor corporale si/sau alte daune materiale pe care soferul autorizat al Autovehiculului le poate cauza tertilor ca urmare a unui accident de circulatie. RCA exclude: vatamarile corporale suferite de conducatorul si/sau pasagerii Autovehiculului (in special in caz de accident); daunele produse Autovehiculului/furtul Autovehiculului; daunele cauzate marfurilor, obiectelor si animalelor transportate in Autovehicul.

2.3. Servicii de protectie suplimentara. Prin incheierea serviciilor de protectie suplimentara, reduceti cuantumul raspunderii financiare maxime (denumita Responsabilitate maxima) aplicabila in caz de dauna(e) cauzata(e) autovehiculului sau in caz de furt al autovehiculului pâna la o valoare maxima indicata in contractul de inchiriere. In lipsa incheierii acestor servicii suplimentare de protectie, raspundeti pentru daunele care va sunt imputabile in limita responsabilitatii fara serviciul de protectie suplimentara incheiat.

Enterprise va propune urmatoarele tipuri de protectie suplimentara:

Risc

Acoperire propusa

Abreviere

Avarii in urma unui accident de circulatie

Reducere responsabilitate pâna la suma

maxima indicata in contractul de inchiriere

(fransiza)

Collision Damage Waiver

(CDW)

Furt al Autovehiculului

Reducere responsabilitate pâna la suma

maxima indicata in contractul de inchiriere

(fransiza)

Theft Protection Coverage

(TPC)

Avarii in urma unui accident de circulatie si/sau in caz de furt al Autovehiculului

Responsabilitate zero in caz de accident de

circulatie sau furt.

Super Cover (SCDW)

IMPORTANT: In cazul in care cumparati produse de protectie suplimentara sau asigurari de la un furnizor extern, va trebui totusi sa platiti daca Autovehiculul este deteriorat sau furat. In aceasta situatie, procedura este urmatoarea:

– platiti integral catre Enterprise sumele datorate pentru deteriorarea sau furtul autovehiculului conform Responsabilitatii maxime agreate contractual cu Enterprise.

– inaintati o cerere de despagubire catre asiguratorul dumneavoastra.

Este responsabilitatea dvs. sa va asigurati ca intelegeti termenii oricaror acoperiri/asigurari pe care le cumparati de la un furnizor extern si pentru orice revendicare pe care o faceti. Din pacate nu va putem ajuta cu cererea dumneavoastra.

2.3.a. Protectie in caz de accident de circulatie (CDW): Collision Damage Waiver. In cazul avarierii Autovehiculului ca urmare a unui accident de circulatie, CDW reprezinta reducerea responsabilitatii financiare a Titularului contractului de inchiriere, la suma responsabilitatii reduse (excesul de dauna) indicata in contractul de inchiriere.

Conditiile de aplicare a CDW: Acest serviciu suplimentar de protectie trebuie sa fie incheiat la inceputul inchirierii si indicat in Contractul de inchiriere.

Excluderi: Titularul contractului de inchiriere este responsabil pentru plata integrala a daunei pâna la intreaga contravaloare a Autovehiculului, la care se adauga cheltuielile si costurile eventuale legate de transportul si imobilizarea Autovehiculului, alte pierderi previzibile si/sau orice prejudiciu cauzat unei terte parti, daca dauna s-a produs in oricare dintre urmatoarele imprejurari: utilizarea anormala a Autovehiculului (pct. 1.3.a.); Autovehiculul era condus la momentul producerii daunei de un sofer neautorizat de catre Enterprise, dauna s-a produs dupa data si ora de predare a Autovehiculului indicate in Contractul de inchiriere, dauna s-a produs intr-o locatie in afara limitelor de valabilitate teritoriala, dauna s-a produs in alte imprejurari (altele decât accidentul de circulatie definit conform legii); daune ale parbrizului si a suprafetelor vitrate, daune in interiorul autoturismului, daune ale plafonului panoramic si ale oglinzilor retrovizoare, precum si sub caroseria autovehiculului daca nu sunt ca urmare a unui accident de circulatie.

IMPORTANT: In cazul avarierii Autovehiculului ca urmare a unui accident de circulatie, trebuie sa procedati conform pct. 1.3.d. In caz contrar, CDW nu este aplicabila.

2.3.b. Protectia in caz de furt al Autovehiculului (TPC: Theft Protection Coverage), reprezinta reducerea cuantumului raspunderii financiare maxime aplicabila in caz de furt al Autovehiculului la valoarea excesului de dauna indicata in Contractul de inchiriere.

Conditiile de aplicare a TPC: Acest serviciu suplimentar de protectie trebuie sa fie incheiat la inceputul inchirierii si indicat in Contractul de Inchiriere.

Excluderi: Titularul contractului de inchiriere este responsabil pentru plata integrala a sumei reprezentând raspundererea financiara maxima aplicabila in caz de furt al Autovehiculului, daca nu preda in maximum 48 de ore de la data constatarii furtului: procesul verbal de depunere a plângerii la sectia de Politie, cheia Autovehiculului si documentele acestuia.

IMPORTANT: In caz de furt al Autovehiculului trebuie sa procedati conform pct. 1.3.e. In caz contrar, TPC nu este aplicabila.

2.3.c. Protectia completa in cazul accidentarii sau furtului Autovehiculului (SCDW-Super Cover), in cazul avarierii Autovehiculului ca urmare a unui accident de circulatie sau in cazul de furt al Autovehiculului, reprezinta reducerea responsabilitatii financiare a Titularului contractului de inchiriere.

Conditii de aplicare SCDW: Acest serviciu suplimentar complementar de protectie trebuie sa fie incheiat la inceputul inchirierii si indicat in Contractul de Inchiriere. SCDW nu poate fi incheiata decât ca supliment la CDW si TPC.

Excluderi: Situatiile de excludere si obligatiile in caz de avarie sau furt mentionate la CDW si TPC sunt aplicabile la SCDW. Daunele cauzate plafonului panoramic si oglinzilor retrovizoare sunt acoperite de SCDW, daca sunt ca urmare a unui accident de circulatie. Situatii neacoperite de niciun serviciu de protectie suplimentara regasiti la pct. 1.3.a si 1.5.a.

3.    CONDITII GENERALE

3.1. Politica de confidentialitate si datele cu caracter personal:

Enterprise, care  acționează  ca  un  operator  de  date  independent, poate utiliza datele personale ale Titularului contractului de inchirere (și datele personale ale oricărui șofer aditional) colectate în legătură cu Contractul de închiriere sau cu orice contract sau serviciu aferent („Datele cu caracter personal ale clientului”) și să le dezvăluie, în următoarele scopuri: *prelucrarea datelor personale ale Titularului contractului de inchiriere pentru a gestiona închirierea și relația comercială, pentru a comunica cu Titularul contractului de inchiriere despre inchiriere sau pentru a ajuta la aceasta. Enteprise prelucrează Datele cu caracter personal ale clienților în acest scop pe baza (i) necesității contractuale (de exemplu, facturarea) sau (ii) intereselor sale legitime în asigurarea livrării efective a serviciilor solicitate, atunci când drepturile aplicabile de protecție a datelor Titularului contractului de inchirere – și ale oricarui șofer autorizat suplimentar nu prevaleaza asupra acestor interese. *stocarea datelor personale ale clienților care se referă la orice incident ce rezultă din tranzacțiile Clientului sau ale soferului autorizat suplimentar cu Enterprise, dacă consideră că, în urma unui astfel de incident, Titularul contractului de inchiriere sau un șofer autorizat suplimentar ar putea reprezenta un risc pentru închirierile viitoare. Enterprise prelucrează Datele cu caracter personal ale clienților în acest scop pe baza intereselor sale legitime de protejare a angajaților săi, a altor clienți, a publicului și a proprietății sale împotriva riscurilor financiare sau de siguranță bazate pe comportamentele anterioare ale clienților, atunci când drepturile aplicabile de protecție a datelor Titularului contractului de inchiriere – și ale oricarui șofer autorizat suplimentar, nu prevaleaza asupra acestor interese. *verificarea informațiilor personale, informatii privind dreptul de conducere a unui autovehicul și informatii de credit (inclusiv datele personale ale clienților) furnizate de către Titularul contractului de inchirere și de orice șofer autorizat suplimentar prin agenții de credit, agenții de autorizare relevante pentru șoferi și vehicule, agenții/baze de date pentru prevenirea fraudei sau alte surse. Enterprise prelucrează datele cu caracter personal ale Titularului contractului de inchiriere în acest scop pe baza intereselor sale legitime în prevenirea fraudei, atunci când drepturile aplicabile de protecție a datelor Titularului de contract – și ale oricarui șofer autorizat suplimentar nu prevaleaza asupra acestor interese;*furnizeaza detalii despre orice accidente în care este implicat Titularul contractului de inchiriere sau orice șofer autorizat suplimentar al mașinii (inclusiv datele cu caracter personal ale clienților) catre bazele de date relevante  ale companiilor de asigurari. Locatorul proceseaza, in acest scop, datele cu caracter personal ale clienților, atunci când este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;*furnizeaza date cu caracter personal ale clienților catre agențiile guvernamentale care supraveghează respectarea legislatiei rutiere în scopul de a ajuta la aplicarea oricărei reglementări de circulație în perioada de închiriere. Locatorul prelucrează Datele cu caracter personal ale clienților în acest scop, acolo unde este necesar pentru a asigura respectarea obligațiilor legale aplicabile;și *să furnizeze date cu caracter personal ale clienților către biroul sau autoritatea fiscală auto, entitati de colectare a datoriilor, agențiile de credit și orice altă organizație  sau  autoritate  relevantă  pe baza (i) necesității contractuale, (ii) respectarii unei obligații legale și/sau (ii) Interesele legitime ale Enterprise de a recupera orice datorie. Enterprise va dezvălui datele  personale  ale  clienților  către (i) EAN  Data  Services  UK  Ltd., (ii) Enterprise Holdings, Inc. și/sau oricare dintre filialele relevante (pentru detalii, consultați Politica de confidențialitate EHI la https://www.enterprise.co.uk/ro/privacy-policy.html) (împreună „EHI”), toate acționând ca controlori independenți de date. Datele personale ale clienților vor fi partajate în următoarele scopuri:*prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Titularului contractului de inchirere pentru a gestiona închirierea și relația comercială, comunicarea cu Titularul contractului de inchiriere despre sau pentru a ajuta cu închirierea. EHI prelucrează Datele cu caracter personal ale Titularului contractului de inchirere în acest scop pe  baza  (i)  necesității contractuale (de exemplu, facturare) sau (ii) intereselor sale legitime în asigurarea livrării efective a serviciilor solicitate, atunci când drepturile aplicabile de protecție a datelor Titularului contractului de inchiriere – și ale oricarui șofer autorizat suplimentar nu prevaleaza asupra acestor interese;*stocarea datelor cu caracter personal ale clienților care se referă la orice incident care rezultă  din relațiile Titularului contractului de inchiriere sau din relațiile   ale  unui sofer autorizat suplimentar cu EHI, dacă consideră că, în urma unui astfel de incident, Titularul contractului de inchiriere sau un șofer autorizat suplimentar ar putea reprezenta un risc pentru închirierile viitoare. EHI prelucrează Datele cu caracter personal ale Titularului contractului de inchiriere în acest scop pe baza intereselor sale legitime de protejare a angajaților  săi,  a  altor  clienți,  a  publicului  și  a  proprietății  sale  împotriva riscurilor  financiare  sau  de  siguranță  bazate  pe  conduita  anterioară  a clienților, atunci când drepturile aplicabile de protecție a datelor Titularului contractului de inchiriere – și ale oricarui șofer autorizat suplimentar nu prevaleaza asupra acestor interese; *prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților pentru a efectua sondaje de masurare a   satisfacției clienților prin telefon. EHI prelucrează Datele cu caracter personal ale Titularului contractului de inchiriere în acest scop, pe baza intereselor sale legitime de asigurare a satisfacției clientului fata de serviciile pe care le  oferă,  atunci  când  aceste  drepturile  aplicabile  de  protecție  a  datelor Titularului contractului de inchirere – și ale oricarui șofer autorizat suplimentar nu prevaleaza asupra acestor interese; *trimite Titularului contractului de inchirere comunicari de marketing (de exemplu, prin poștă sau comunicații electronice) despre produse sau servicii similare despre care EHI consideră că ar putea sa prezinte interes pentru client. Aceasta poate include furnizarea de publicitate tintita pe site-uri EHI, site-uri partenere selectate și rețele sociale. EHI prelucrează Datele cu caracter personal ale Titularului contractului de inchirere în acest scop pe baza intereselor sale legitime în desfășurarea unui astfel de marketing, atunci când drepturile  aplicabile de protecție  a datelor Titularului de contract – și ale oricarui șofer autorizat suplimentar nu prevaleaza asupra acestor interese, dar, dacă este necesar, se va solicita consimțământul Titularului contractului de inchirere în acest sens la momentul colectării datelor; și *să întocmească statistici și analize despre Titularul contractului de inchirere – și despre orice șoferi autorizați  suplimentar    despre  utilizarea  produselor  și  serviciilor  EHI, inclusiv statistici bazate pe date anonimizate, care să permită EHI să ofere Titularului contractului de inchirere și altor clienți în viitor servicii mai bune, produse, caracteristici și funcționalități. EHI participă la și este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal primite în cadrul UE-SUA Privacy Shield Framework. Pentru mai multe informații cu privire la respectarea reglementarilor privind transferul de date de catre EHI sau in cazul in care Clientul are o solicitare legata de confidențialitate sau utilizarea datelor pe care EHI nu a solutionat-o, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a EHI pentru a afla mai  multe informații despre  cum să contactați furnizorul independent de servicii de soluționare a disputelor  ales de EHI. Atât Enterpise cât și EHI păstrează datele personale ale clienților pentru perioade rezonabile din punct de vedere comercial sau în conformitate cu legile sau politicile specifice. Informațiile colectate cu un scop specific vor fi utilizate numai în acest scop și, după o perioadă rezonabilă de timp, nu vor mai fi stocate în mod activ atunci când acest scop a fost îndeplinit. Cu toate acestea, datele inactive pot continua să fie utilizate în scopuri statistice, de marketing, de arhivare și alte scopuri analitice. Clientul are dreptul să: (i) acceseze și porteze datele sale cu caracter personal (inclusiv în anumite cazuri într-un format utilizat frecvent, care poate fi citit automat); (ii) să-și rectifice datele cu caracter personal (acolo unde sunt inexacte sau incomplete), (iii) să fie șterse datele sale personale pentru care Locatorul sau EHI nu mai au motive legitime pentru a le prelucra; (iv) să restricționeze datele sale cu caracter personal; (v) să obiecteze cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Locator sau EHI in anumite circumstante; și (vi) să depună o plângere catre autoritatea de supraveghere competenta. Autovehiculul poate fi echipat cu (i) funcționalități de notificare de urgență („eCall System”) și (ii) sisteme telematice și infotainment („Sisteme Telematice”), care sunt controlate independent de către producătorul („OEM”) al vehiculului. Sistemul eCall este oferit pentru a vă asigura că dvs. și pasagerii dvs. primiți asistență adecvată în caz de urgență. În cazul în care un autovehicul a fost raportat ca fiind potențial sau efectiv pierdut sau furat, vom solicita accesul la datele necesare ale Sistemelor Telematice de la OEM relevant. Datele de contact ale OEM-urilor împreună cu politica aplicabila de dezvaluire a datelor confidențiale, care poate include limitări ale sistemului și serviciului, excluderi de garanție, limitări ale răspunderii, descrieri de utilizare, dezvăluire și păstrarea informațiilor, drepturile dvs. individuale și orice transfer de date în afara Spațiului Economic European pot fi găsit pe site-urile OEM sau pot fi disponibile prin tabloul de bord al vehiculului. Când utilizați orice sistem de navigație prin satelit sau infotainment în acest autovehicul, sunteți responsabil pentru orice informații stocate în sistem ca urmare a utilizării de catre dvs. Nu putem garanta confidențialitatea acestor informații și trebuie să le ștergeți înainte de a returna Autovehiculul.

3.2. Prelungirea, incetarea si rezilierea contractului de inchiriere Termenii prelungirii sau ai incetarii anticipate a Contractului de inchirire nu pot fi stabiliti decât cu acordul Enterprise. Intentia de prelungire a Contractului de inchiriere se comunica Enterprise cu cel putin 24 de ore inaintea expirarii contractului. In cazul in care Titularul contractului de inchiriere doreste prelungirea contractului cu mai mult de 24 ore, Enterprise isi rezerva dreptul de a recalcula tariful zilnic in functie de disponibilitatea autoturismelor si noua perioada solicitata. Contractul inceteaza de drept la sfârsitul perioadei de inchiriere sau inaintea termenului contractual initial, prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii unilaterale in cazul in care una dintre parti nu isi executa sau isi executa in mod necorespunzator obligatiile sale contractuale esentiale. Rezilierea Contractului de inchiriere opereaza de drept, fara interventia instantei, fara punerea in intârziere sau indeplinirea oricarei formalitati suplimentare din momentul transmiterii notificarii de reziliere prin oricare dintre urmatoarele mijloace: telefonic (SMS sau orice alta forma de mesagerie electronica de la si catre numerele de contact furnizate la incheierea contractului); posta electronica de la si catre adresele de email furnizate la incheierea contractului; transmiteri postale sau prin curier la adresele indicate la incheierea contractului. In cazul in care platitorul inchirierii este o persoana juridica conform unor conventii specifice, instiintarea de reziliere se transmite atât Titularului contractului de inchiriere cât si persoanei juridice. Atât in cazul incetarii Contractului de inchiriere inainte de termen cât si in cazul rezilierii, Titularul contractului de inchiriere are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul incetarii prin acordul partilor sau de la momentul transmiterii notificarii de reziliere. In caz contrar Titularul de contract este responsabil pentru toate actiunile, costurile, cererile si prejudiciile derivate din reintrarea Enterprise in posesia Autovehiculului. Indiferent de momentul sau cauza incetarii contractului, raspundeti fata de Enterprise pentru toate daunele imputabile si consecintele financiare in legatura cu utilizarea Autovehiculului pe perioada inchirierii.

In cazul returnarii anticipate a Automobilului, Enterprise isi rezerva dreptul de a recalcula tariful de inchiriere pentru perioada utilizata sau de a retine intreaga valoare a chiriei.

In cazul in care rezilierea intervine ca urmare a nerespectarii de catre Enterprise a unei obligatii esentiale, raspunderea Enterprise este limitata la valoarea costului estimat al inchirierii.

3.3 Litigii. Orice disputa nascuta din Contractul de inchiriere si care nu a putut fi solutionata prin acordul partilor sau ca urmare a unei rezolutii emise de un organ de conciliere va fi solutionata de instantele judecatoresti competente din Bucuresti, de la sediul Furnizorului de servicii. In temeiul contractului de inchiriere semnat si a facturilor emise, Enterprise va demara o procedura judecatoreasca in vederea obtinerii unui titlu executoriu, pe calea procedurilor simplificate privind ordonanta de plata sau, dupa caz a procedurilor de drept comun sau poate incredinta urmarirea, incasarea si dupa caz executarea silita a sumelor datorate unor persoane juridice specializate in recuperarea creantelor. In toate cazurile veti fi responsabil si de suportarea oricaror alte costuri asociate in vederea recuperarii debitului (taxe de timbru, onorarii avocatiale, cheltuieli de executare).

3.4. Raspunderea contractuala. Titularul contractului de inchiriere exercita paza juridica a Autovehiculului si, sub rezerva clauzelor contractuale exprese/asigurarilor/serviciilor suplimentare de protectie privind limitarea sau exonerarea de Raspundere financiara, raspunderea acestuia este angajata in toate situatiile cu exceptia cazurilor de forta majora. Titularul contractului de inchiriere raspunde de respectarea intocmai a tuturor obligatiilor sale contractuale precum si de plata tuturor facturilor emise conform contractului si autorizeaza Enterprise sa retina, sa urmareasca si sa incaseze orice sume datorate conform facturilor emise, de pe cardul eligibil utilizat la incheierea contractului de inchiriere, daca sumele datorate nu au fost achitate prin alt mijloc de plata. In caz de neplata/plata cu intârziere, refuz nejustificat de plata, lipsa sau retragerea fondurilor necesare pe cardul eligibil, pentru plata facturilor emise conform contractului, Titularul contractului de inchirere datoreaza penalitati de intârziere egale cu dobânda de referinta B.N.R plus patru puncte procentuale, pâna la recuperarea integrala a sumei datorate. Titularul contractului de inchiriere intelege ca, inclusiv in cazul in care platitorul contractului este o persoana juridica, raspunderea sa este personala in ceea ce priveste respectarea termenilor si conditiilor de inchiriere si solidara in ceea ce priveste orice obligatie de plata conform contractului de inchiriere. In acest caz, Enterprise poate proceda la urmarirea si incasarea oricaror sume datorate de la Titularul contractului de inchirere si/sau de la persoana juridica, la alegerea sa.

3.5. Diverse. a) Autovehiculul inchiriat ramane intotdeauna proprietatea Enterprise. Acesta constituie exclusiv un contract de inchiriere. Titularul contractului de inchirere nu este in nicio situatie agentul Enterprise. b) Pe perioada inchirierii, conducatorii auto suplimentari sunt solidar raspunzatori cu Titularul contractului de inchirere. c) De asemenea, in cazul in care prezentul contract este semnat de catre un reprezentatant al Titularului de contract, acesta va fi solidar raspunzator cu Titularul contractului de inchirere. d) Prezentul contract anuleaza orice alt acord prealabil scris sau oral, incheiat intre societate si Titularul contractului de inchirere. Enterprise nu poate renunta la niciunul din drepturile stipulate prin lege si prezentul contract f) Orice modificare a conditiilor prezentului contract este valabila doar daca a fost aprobata in scris de parti. g) Titularul contractului de inchirere este de acord ca termenii de mai sus sunt valabili in cazul contractului semnat cu Enterpsie si in cazul prelungirii perioadei de inchiriere si/sau inlocuirii Autovehiculului. i) In cazul discrepantelor intre contractul original si copiile acestuia, exemplarul original detinut de Furnizorul de servicii va prevala. j) Partile contractante confirma si accepta ca termenii si conditiile din prezentul document sunt fundamentali pentru scopul acestuia.

 

Aboneaza-te și primești o reducere de 25€ pentru urmatoarea rezervare!